Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’

Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’

Ter gelegenheid van het feit dat de ‘Stolpersteine – Struikelstenen’ binnenkort worden geplaatst in de trottoirs voor de huizen van de vermoorde Joden in Vlaardingen.

Een initiatief van  de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die op verzoek van enkele Vlaardingse organisaties deze stenen met messing bovenzijde heeft gemaakt. Dit project is gefinancierd  door de ‘Stichting Jan Anderson en Rita Boon’, ‘Fonds Schiedam Vlaardingen’ en de ‘Stichting Nationale Gedenkdagen’ met vooral de inzet van de voorzitter Bram Keizerswaard.

Op een bescheiden expositie toont het Streekmuseum de geschiedenis van de Joden die in Vlaardingen woonden, die zich gemeld hebben bij het stadhuis op de Markt te Vlaardingen, in totaal 58 personen. Plus de tien niet Vlaardingse Joden die hier in Vlaardingen op verschillende adressen zich hebben schuil gehouden tot 5 mei 1945.

De familie Ensel van het West Nieuwland 26, die bij de eerste groep behoorde, waarvan Andries Ensel van beroep lorrenboer op de foto links, staat gekleed in een soort stoffen jasje. Foto gemaakt in de feestzaal boven de wagenmakerij van Verhulst in de Dijksteeg.

De reder Jozef Katan van de Hoflaan vertrouwde er op dat hij met een niet Joodse vrouw was getrouwd, hij niet naar Duitsland gevoerd zou worden. Helaas werd hij in 1943 naar Duitsland gebracht en op 14 januari 1943 in Auschwitz vergast.

Vlaardingen mag trots zijn met het feit dat ruim 50 niet inwoners van de stad ondergedoken hebben gezeten en allen het einde van de oorlog hebben overleefd.  Zeven personen hebben jaren in het huisje van de familie Ruijgrok, Holyweg gebivakkeerd. Zestien Joden hebben ondergedoken gezeten op het Narcisplein Vlaardingen-Ambacht op twee zolders bij de familie Jansen. Al deze onderduikers moesten worden voorzien van voedsel in samenwerking met andere Vlaardingers. Een wonder dat deze personen nooit zijn ontdekt, want de Vlaardingse Commissaris van Politie woonde op hetzelfde Narcisplein.

Over deze onderduikers in Vlaardingen zijn een viertal boeken verschenen o.a. het door het Streekmuseum uitgegeven ‘De Onderdrukking Voorbij’ (helaas uitverkocht).

De opening van de tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ (hopelijk) op zaterdag 29 januari 2022 om 14.00 uur.  Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50, Vlaardingen.

Bij verlenging van de Corona maatregelen wordt de opening verschoven naar 5 februari 2022.

Tijdens deze tentoonstelling zijn ook de Stolpersteine nog te bewonderen.

Fotografie: Hans Bakker - foto met lorrenboer Ensel (onbekende fotograaf). Links lorrenboer Andries Ensel. fotograaf onbekend

24-01-2022