Subsidiekans voor ondernemers en vastgoedeigenaren in de Vlaardingse binnenstad

Subsidiekans voor ondernemers en vastgoedeigenaren in de Vlaardingse binnenstad

Winkeliers en vastgoedeigenaren in de Vlaardingse binnenstad kunnen steun krijgen om mee te werken aan een meer aantrekkelijke binnenstad. De gemeente heeft een nieuwe subsidieregeling opengesteld om het verhuizen van winkels naar het zogenoemde kernwinkelgebied in de binnenstad te stimuleren. Dat kernwinkelgebied omvat Veerplein, Liesveld, Korte Hoogstraat en Hoogstraat-Midden. Ook stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren om hun winkelpanden buiten het kernwinkelgebied om te vormen naar woningen of dienstverlening.

Met behulp van de subsidie en de inspanningen van betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren kan Vlaardingen een levendiger binnenstad krijgen met een aantrekkelijker winkelhart, waar de panden zijn gevuld met detailhandel, ondersteunende (dag)horeca, en leisure zoals sport, wellness en amusement.

Wethouder Binnenstad Bart Bikkers benadrukt het belang van een herschikking: “De Vlaardingse binnenstad heeft nu te veel m2 detailhandel, die behoorlijk versnipperd is over diverse winkelstraten. Ook zie je dat mensen in toenemende mate online kopen. Dat leidt tot leegstand. De coronacrisis maakt de noodzaak voor een herschikking in de binnenstad nog urgenter, met niet alleen maar winkels, maar meer plek voor wonen, ontmoeting en dienstverlening.”

In totaal is er € 300.000,- subsidie beschikbaar tot en met 31 december 2023. De binnenstad is verdeeld in drie delen: het kernwinkelgebied (Veerplein, Liesveld, Korte Hoogstraat en Hoogstraat-Midden), met daaromheen een aanloopgebied (Fransenstraat, Kuiperstraat, Gedempte Biersloot en een deel van de Cronjéstraat) en als derde het transformatiegebied (Hoogstraat-Noord en Hoogstraat-Zuid, de Markt, Peperstraat en Waalstraat en het gebied bij de parkeergarage Liesveld). 

De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst en ‘van buiten naar binnen’, waarbij per direct verhuizingen en transformaties in het transformatiegebied worden gestimuleerd en vanaf 1 januari 2023 in het aanloopgebied. Alle verhuizingen richten zich op vestiging in het kernwinkelgebied. De subsidieregeling kent een verhuissubsidie voor ondernemers (maximaal 30.000 euro) en een plansubsidie (maximaal 2.500 euro) en een transformatiesubsidie (maximaal 15.000 euro) voor vastgoedeigenaren.

Wethouder Bikkers is blij met de regeling: “In het Programma Levendige Binnenstad 2030 staan verschillende projecten om onze binnenstad levendig en aantrekkelijk te maken. Deze subsidieregeling is een belangrijke maatregel om dit te bereiken. Ik ben blij dat we met deze regeling winkeliers en vastgoedeigenaren nu een concreet aanbod kunnen doen om hier samen aan te werken.”

Hoe subsidie aanvragen?
De Subsidieregeling Binnenstad 2021-2023 en de aanvraagformulieren en voorwaarden zijn te vinden via www.vlaardingen.nl/binnenstad. Bij de gemeente staat een intaketeam klaar om de aanvragers zo goed mogelijk op weg te helpen met hun aanvraag en de benodigde vergunningen.
 

29-06-2021