Stadslandbouw van Ruytenburch bestaat 10 jaar

Stadslandbouw van Ruytenburch bestaat 10 jaar

VLAARDINGEN -  Op zaterdagmiddag 23 september viert de Stadslandbouw van Ruytenburch het 10 jarig bestaan. Vrijwilligers, oud-vrijwilligers en een aantal voor de Stadslandbouw belangrijke personen zijn uitgenodigd. Op deze dag zullen wij terugblikken, vooruitkijken en gewoon genieten van het feest. Ook nemen wij afscheid van Jan Robberegt, die 9 jaar onze voorzitter is geweest.

Bij de start op de akker aan de Westlandseweg bij het pannenkoekenrestaurant de Soete Suikerbol is Wethouder Arnoud Proos aanwezig. De heer Van Ruytenburch komt ook naar de akker als zijn gezondheid dit toelaat. Er volgt een historische wandeling onder leiding van gidsen langs voor de Stadslandbouw belangrijke plaatsen uit het verleden, naar de kas en kindertuinen aan de Hofsingel.

Stichting Stadslandbouw Van Ruytenburch is in april 2013 opgericht. Het idee is bij een goed glas wijn ontstaan. Via een burgerinitiatief, wat destijds populair was, is de Vlaardingse politiek benaderd. Stadslandbouw in Vlaardingen bleek kansrijk. Nel Versteeg en Annemarie Broek waren de initiatiefnemers. Al snel sloten meerdere vrijwilligers met een “groen hart” zich aan.

Het oog viel op de achterzijde van de oude Brandweerkazerne aan de Hoflaan. Daar lag al jaren een stuk grond braak. Er zou een nieuwe wijk komen maar de ontwikkeling daarvan verliep traag.

Op 30 april 2013 was de officiële start. Snel daarna werden de eerste formele documenten ondertekend door het bestuur in oprichting. Vrijwilligers startten met het geschikt maken van de grond voor Stadslandbouw. Ronald Bijdorp van aannemingsbedrijf Bijdorp heeft gratis de hele akker omgeploegd. Daarna kon de Stadslandbouw in Vlaardingen beginnen.

Stadslandbouw kreeg het ‘tijdelijk gebruik’ van de grond. Er mocht een grote ruimte als clubhuis gebruikt worden in de oude brandweerkazerne. Daar is ook Maaltijden op maandag (MOM) ontstaan.

Twee jaar later kwamen de kas en de tuin eromheen aan de Hofsingel leeg te staan. Jan Robberegt, toen net onze voorzitter, heeft samen met anderen ervoor gezorgd dat Stadslandbouw de kas en de kindertuinen “om niet” mochten gebruiken. Later zijn ook de schooltuinen in Holy-Noord bij het scoutingcomplex door de gemeente overgedragen aan de Stadslandbouw.

Uiteindelijk startte de bouw van woningen bij de brandweerkazerne en verhuisde de Stadslandbouw naar de akker bij boerderij Moerman aan de Westlandse weg. De grond was van de gemeente. In 2020 heeft de gemeente het gebouw en de grond aan de eigenaar van Pannenkoekhuis de Soete Suikerbol verkocht. Vanaf het begin was er een goed contact met de nieuwe eigenaar, Marlene van Buuren. De akker met de groenten en bloemen was een prachtige entree voor de Soete Suikerbol. De Stadslandbouw mag de akker ‘om niet’ gebruiken.

Anno 2023 is de Stadslandbouw springlevend. Op de akker aan de Westlandse weg en de akker in tuin Holy komen wekelijks veel Vlaardingers om tegen een zacht prijsje groenten, klein fruit of een prachtig veldboeket mee naar huis te nemen.

Er worden wekelijks gratis groente of bloemen geleverd aan een aantal gezinnen via Hart voor Vlaardingen en maatschappelijke instellingen zoals Herman Fransen huis, enkele kerken en het aanloophuis De Groene luiken.

Aan de Hofsingel is een kas en zijn kindertuinen. Daar worden bloemen en planten opgekweekt en educatieve natuurprogramma’s gegeven voor kinderen van 2,5 t/m 13 jaar. In dezelfde kas is het populaire pop-up restaurant MOM (maaltijden op maandag).

In de maand september loopt een verjaardagactie. De Stadslandbouw heeft weinig eigen inkomsten voor grote investeringen. De Stadslandbouw is daarvoor afhankelijk van donaties, fondsen en giften. Ter ere van de 10e verjaardag vragen wij hulp om de inrichting van de kas aan de Hofsingel, dé plek waar al de activiteiten samenkomen, op te knappen. Vrijwilligers verdienen een fijne plek om hun werk uit te oefenen. Dat geldt ook voor de bezoekers; kinderen, (groot)ouders en dinergasten. De Stadslandbouw kan alle steun goed gebruiken. Bij nieuws op de website en op de Facebookpagina is een betaallink te vinden.

Voor meer informatie: www.stadslandbouwvanruytenburch.nl of de Facebookpagina’s van Stadslandbouw van Ruytenburch, Kindertuinen Vlaardingen en MOM (Maaltijden op maandag)

Tekst: door Stadslandbouw van Ruytenburch
Foto: door Annemarie Broek

21-09-2023