Jan Anderson Ereburger van de Gemeente Vlaardingen

Stads Penning van de Gemeente Vlaardingen voor Jan Anderson

Stads Penning van de Gemeente Vlaardingen voor Jan Anderson

Jan Anderson van het Streekmuseum Jan Anderson heeft maandag 28 juni 2021 de Stads Penning van de gemeente Vlaardingen ontvangen uit handen van  Burgemeester Bas Eenhoorn.

Jan heeft deze penning ontvangen op initiatief van de burgemeester zelf.

Bas Eenhoorn gaf aan dat de verdienste van Jan Anderson (85) en zijn historische kennis voor Vlaardingen van buitengewoon belang zijn.

De niets vermoedende Anderson was blij verrast met deze onderscheiding en penning.

Degene die de 'Penning van de stad Vlaardingen' krijgt uitgereikt, moet zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad en de gemeenschap. Bijvoorbeeld door het uitoefenen van een zware bestuurlijke/politieke functie of door het behalen van een uitzonderlijke prestatie.

Bestuursfuncties en mede oprichter, onderscheidingen, bestuursfuncties e.d. Jan Anderson:

Aanzet oprichting Historische Vereniging Maassluis en Schiedam. Bestuurderslid  VVV Vlaardingen. Bestuurslid  Documentatie groep 40-45. Bestuurslid Museum Vereniging voor Zuid Holland. Bestuurslid Verenigd Cultureel Erfgoed ZH namens de musea. Commissariaat Pharmacon Drogisterijen Nederland. Commissie bouw Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam.

Commissie deskundigen Gemeente Museum Maassluis. Commissie Nationale Gedenkdagen.

Commissie Stadherstel en Verfraaiing Vlaardingen. Commissie Stadherstel Vlaardingen.

Commissie Stichting 700 jaar Vlaardingen. Directeur 58 Cency drogisterijen, waaronder de aller eerste zelfbediening drogisterij winkel in Nederland. Erelid Bestuur Documentatie groep 40-45. Erelid Documentatiegroep 1940/45 1985. Erelid en Initiatiefnemer Drocom. Erelid Historische Vereniging Vlaardingen.  Erelid van verdienste De verzamelaar. Erelid van Verdienste Stichting Nationale Gedenkdagen 1990. Gecommitteerde Scholengemeenschap ‘Beneden Maas’/ Albeda College. Initiatief nemer Rotary Club alleenstaande  diner Vlaardingen. Initiatief nemer, oprichter Geuzenmonument Vlaardingen. Initiatiefnemer VDF Vereniging Drogisterij Filiaalbedrijven. Lid College van Beroep Keuringsraad reclame Pharmacie (KOAG/KAG). Lid Ondernemersraad Windmill Vlaardingen. Lid Raad van Toezicht Pharmacon Certificerend orgaan. Lid van de Ledenraad Rabobank. Mede oprichter  Museum Vereniging voor Zuid Holland. Mede oprichter Historische Vereniging Vlaardingen. Onderscheiding  Paul Harris Fellow ( Rotary Vlaardingen) februari 2018. Onderscheiding ABN-AMRO Held 2006 Volvo Ocean Race. Onderscheiding Culturele Stadstoer Vlaardingen 2001. Onderscheiding Cultuurprijs Vlaardingen d’Akerboom sept. 2000. Onderscheiding Ondernemer van het jaar 1992. Onderscheiding Oranje strik, Nationaal Comité Inhuldiging.

Onderscheiding Plaquette 1980. Ex politieke gevangenen. Onderscheiding Promotieprijs Vlaardingen 1985. Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje 1991. Onderscheiding Safieren Paul Harris, 40 jaar lidmaatschap Rotary Club Vlaardingen. Onderscheiding Stadsspeld gemeente Vlaardingen jan. 2014. Onderscheiding Witte Schaap van Carnavalsvereniging Vlaardingen 1985. Oprichter Documentatie groep 40-45. Oprichter Ken uw Stad Cursus Vlaardingen. Oprichter, initiatief nemer  VVV Vlaardingen. Organisatie 4 mei optocht Vlaardingen. Overleg beheerders bewaarcollecties kinderboeken. Penningmeester De verzamelaar afdeling Vlaardingen, tevens ‘Lid van Verdienste’ . Raad van bestuur Erfgoedhuis Zuid-Holland. Raad van bestuur Visserij Museum Vlaardingen. Verzamelaar van het jaar 1998. Voorzitter Historische Vereniging Vlaardingen. Vriend voor het leven van Museum de Schilpen Maasland.

Fotograaf: Hans Bakker

 

 

 

 

29-06-2021