Groot onderhoud en verwijderen zieke essen

Staatsbosbeheer start boswerkzaamheden aan de Zuidbuurt e.o.

Staatsbosbeheer start boswerkzaamheden aan de Zuidbuurt e.o.

Per 20 juli start Staatsbosbeheer in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) de boswerkzaamheden aan de Zuidbuurt (Vlaardingen), Boonerluchten de Aalkeet-Binnenpolder (Maassluis). De boswerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van zieke essen en het dunnen van bospercelen.

Tijdens de boswerkzaamheden worden de rood gemarkeerde bomen weggehaald; dit zal een aantal weken in beslag nemen. Na afloop van de werkzaamheden wordt daaropvolgend plantseizoen – december 2021 tot maart 2022 – bomen en struiken terug geplant; bos blijft hierdoor bos. Bij het terug planten wordt rekening gehouden met een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, die bijdragen aan de duurzaamheid en biodiversiteit van het bos. Een deel van de nieuwe aanplant zal bestaan uit snelle groeiers, hiermee ontstaat al snel weer een gesloten bos.

Groot onderhoud

Om de 6 jaar vindt er groot onderhoud plaats in de bospercelen aan de Zuidbuurt, Boonerlucht en Aalkeet-Binnenpolder. Tijdens groot onderhoud worden door middel van machines de bospercelen opgeknapt. Er wordt licht, lucht en ruimte gecreëerd om zo de diversiteit in het bos te stimuleren en de duurzaamheid van het bos te optimaliseren.

Tijdens groot onderhoud is het van belang om na te denken over een duurzaam en veilig behoud van het bos in de komende decennia. Doordat de meeste bospercelen zijn aangeplant met bomen van veelal dezelfde soort en leeftijd, bereiken we dit doel alleen door bij te sturen en gefaseerd ruimte te maken in het bos. Zo kunnen er nieuwe boom- en struiksoorten worden bij geplant en ontstaat een grotere variatie in leeftijd en soorten. Het resultaat is meerdere lagen (hoogteverschillen) en een hogere biodiversiteit aan flora in het bos dat weer een thuis biedt aan verschillende diersoorten.

De voorbereidende werkzaamheden hebben afgelopen jaar plaatsgevonden; het aanstippen van bomen. Concreet selecteerdenwe drie typen bomen: bomen waar komende jaren extra energie en tijd in wordt gestoken om ze te laten door ontwikkelen tot grote en imposante bomen. Bomen die moeten wijken om meer variatie in het bos te genereren en bomen die geen speciale rol in het bos gaan vervullen en daardoor niet hoeven te wijken.

Zieke essen

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de Aziatische schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze boomziekte. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen of takken verliezen wat gevaarlijke situaties oplevert langs wegen en paden. Daarom gaat Staatsbosbeheer in opdracht van het CBG de zieke essen weghalen en daar nieuw, gevarieerd en toekomstbestendig bos terug planten. Indien er gezonde essen worden aangetroffen worden deze gespaard.

Wat merkt u ervan? 

Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt. Dit kan bestaan uit het geluid van machines, een tijdelijke toename van verkeer op de wegen “Zuidbuurt” en “Van Boendaleweg” en het is mogelijk dat fiets- en wandelpaden tijdelijk worden afgesloten of omgeleid (let op de bebording ter plaatse). Staatsbosbeheer probeert het overlast tot een minimum te beperken.

Langs de "Van Boendaleweg" en ter hoogte van de caravanstalling “De Schaapskooi”, onder aan de Maassluissedijk, wordt een plek ingericht waar het hout wordt verzameld op stapels, hierna wordt het hout benut in de Nederlandse houtmarkt. Staatsbosbeheer stelt hiervoor altijd als uitgangspunt dat het hout de hoogst mogelijke toepassing krijgt, kortweg betekent dit dat er zo veel mogelijk hout voor bijvoorbeeld balken of meubels wordt toegepast. Het overige resthout dat niet als balken of meubels kan worden afgezet zal naar waarde worden onderverdeeld in spaanplaten of snippers.

Kijk voor meer informatie over bosbeheer op de website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/veelgestelde-vragen of op het YouTube kanaal van “Boswachter Lisa”.

Contact

Heeft u vragen of zorgen? Dan kunt u contact opnemen met 010 4600591 of per e-mail via hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl. Via hetzelfde mailadres kunt u zich aanmelden voor de maillijst, dit betekent dat u een mail ontvangt zodra er updates of persberichten over het gebied naar buiten worden gebracht, zo ook meldingen over de huidige werkzaamheden.

22-06-2021