Sportverenigingen gaan voor de juiste vrijwilligersmatch

Sportverenigingen gaan voor de juiste vrijwilligersmatch

“Inzichtelijker maken wat er allemaal -vrijwillig- op de vereniging gebeurt en moet gebeuren voor en door alle leden, want we zijn tenslotte met z’n allen de vereniging”. Dit is een van de redenen waarom sportverenigingen CWO, Victoria ‘04, Zwaluwen en Twist aan de slag gaan met de applicatie Taakie. Deze week was de gezamenlijke kick off van dit 2-jarige project waarin Vlaardingen in Beweging en KliK Vrijwilligers de verenigingen ondersteunen. Met als doel het werven en behouden van vrijwilligers makkelijker, efficiënter en succesvoller maken. 

We kennen ze allemaal; vrijwilligers die ontzettend veel doen bij verenigingen. Met een klein clubje wordt de vereniging draaiende gehouden. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een vereniging is -zoals de term als zegt- van alle leden samen, een gedeelde verantwoordelijkheid. En die paar vrijwilligers die heel veel doen zijn er ook steeds minder. Verenigingen streven er steeds meer naar om van weinig vrijwilligers doen veel naar veel vrijwilligers doen weinig te gaan Maar hoe doe je dat? 

In het project Taakie gaan de genoemde verenigingen eraan werken om taken en functies te koppelen aan de beste geschikte vrijwilligers. Het uitgangspunt bij het werven en behouden van vrijwilligers is niet langer alleen maar de beschikbaarheid van (potentiële) vrijwilligers maar vooral ook geschiktheid (wat vinden leuk om te doen en waar zijn ze goed in). Zo is de kans groter dat succesvolle matches worden gemaakt waar zoveel de vrijwilliger als de vereniging langdurig plezier aan beleeft.

Dankzij budget vanuit het Vlaardings Sportakkoord kunnen CWO, Victoria ‘04, Zwaluwen en Twist de applicatie Taakie 2 jaar lang gratis gebruiken. Ondersteund door de verenigingsadviseur van Vlaardingen in Beweging en Klik Vrijwilligers gaan deze verenigingen samen hun vrijwilligersbeleid moderniseren en structureren. Gedurende de projectperiode wisselen de verenigingen kennis, tips en ervaringen uit en trekken zo samen op vrijwilligerswerk bij hun clubs nóg leuker te maken!

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Suzanne van Reij, verenigingsadviseur van Vlaardingen in Beweging via suzanne@stichtingvib.nl / 06-23104978.

22-09-2021