Schriftelijke vragen D66 Vlaardingen: Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Schriftelijke vragen D66 Vlaardingen: Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

In het blad Solar Magazine van 16 november 2021 lezen wij dat minister Ollogren een nieuwe subsidie voor verduurzaming van Maatschappelijk Vastgoed ter beschikking stelt.

Zoals bekend werkt D66 Vlaardingen al jaren hard aan het verduurzamen en energieneutraal maken van gemeentelijke panden. Tijdens de recente begrotingsbehandeling is n.a.v. ons voorstel hiervoor budget vrijgemaakt.

De gemeente heeft hierbij ook een voorbeeldfunctie voor maatschappelijke organisaties als zorginstellingen, sportverenigingen en scholen.

Daarom heeft D66 Vlaardingen de volgende vragen:Gaat u bij het ministerie informeren hoe Vlaardingen aanspraak kan maken op deze subsidie?
Gaat u vervolgens, zover het gemeentelijke panden betreft, daadwerkelijk subsidie aanvragen?
Welke gemeentelijke panden komen volgens u in aanmerking om met deze subsidie te verduurzamen?
Bent u bereid de eigenaren van maatschappelijk vastgoed te wijzen op deze regeling en hen aan te sporen subsidie aan te vragen?  

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25848/minister-ollongren-nieuwe-subsidie-voor-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed

Minister Ollongren: nieuwe subsidie voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Minister Ollongren maakt geld vrij voor de uitrol van zonnepanelen op rijksdaken. Bovendien komt er vanaf 2022 een nieuwe subsidieregeling voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag aan 525 miljoen euro ter beschikking te stellen voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De bijbehorende plannen zijn nu uitgewerkt.

Nieuwe subsidie
Het grootste gedeelte, zo’n 340 miljoen euro, wordt besteed aan een subsidie voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. De regeling zal in 3 tranches lopen van halverwege 2022 tot halverwege 2024. Hiermee krijgt de verduurzaming van zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen en ook een deel van de rijksmonumenten een belangrijke impuls. De regeling wordt in overleg met de sectoren en partners opgesteld.

De minister beoogt met de subsidie de eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten waarbij het energetisch renoveren of verduurzamen op natuurlijke momenten centraal staat.

Zonnepanelen
Er gaat verder 125,5 miljoen euro naar verduurzaming van verschillend rijksvastgoed, waarvan een groot deel naar gebouwen van Defensie. Minister Kamp van Defensie meldde eerder al dat zijn departement 71 miljoen euro uittrekt voor de uitrol van zonnepanelen.

Bij de gebouwen van de rijksoverheid wordt volgens de minister door het Rijksvastgoedbedrijf ook een versnelling gegeven aan het Programma Zon-op-rijksdaken

19-11-2021