Schiedam met succes omgedoopt tot 'Oost-Vlaardingen'

Geopolitiek in het klein rond 1 april

Door een zeer geheime extra besloten raadsvergadering op 30 maart 2023 met het onderwerp 'gemeentelijke herindelingen en bestuurlijke vernieuwingen, een evaluatie van 750 jaar stadsrechten' bestaat Schiedam niet langer. ONS.Vlaardingen diende een amendement in om de stadsrechten aan te passen en Schiedam toe te voegen bij Vlaardingen en te hernoemen naar 'Oost-Vlaardingen.'

Schiedam met succes omgedoopt tot 'Oost-Vlaardingen'

Dit voorstel werd unaniem aangenomen. Diezelfde dag is direct het welkomsbord aangepast (zie bijlage voor een foto) en wappert de Vlaardingse vlag trots van het Delta Hotel tot de Nolet Stokerij.

ONS.Vlaardingen wilde ook Maassluis betrekken in deze overnamedeal, dit voorstel moest helaas worden afgedaan met een 'onderzoeksmotie' want veel ambtenaren wisten nog niet waar Maassluis lag op de kaart.

Nu Vlaardingen 750 stadsrechten viert is het fijn om een nog groter feest te organiseren. De gehele algemene reserve van de voormalige gemeente Schiedam zal worden toegepast voor de festiviteiten en inwoners van Vlaardingen te compenseren voor de hoge energiekosten. Daarnaast zal er voor Vlaardingers die op bezoek zijn in Oost-Vlaardingen gratis 'gemeentepils' worden geschonken in de horeca.

Ook zijn er geruchten dat Ketel 1 binnenkort de productie van Schelvispekel zal overnemen.
Daarnaast zal het Fonds Schiedam Vlaardingen worden hernoemd naar VOC, Verenigde Oost-Vlaardingse Compagnie.

Hieronder de reactie van Frans Hoogendijk, fractievoorzitter ONS.Vlaardingen, over de plotselinge gebeurtenissen; 

"Wij zijn blij en trots om de nieuwe Vlaardingers welkom te heten. Het was een pittig debat waarbij uiteindelijk iedereen achter het voorstel ging staan. De doorslag gaf het feit dat Vlaardingen tenslotte 2 jaar eerder haar stadsrechten heeft gekregen, zo kun je zien; Haringkoppen zijn net wat ouder en wijzer dan die Jeneverneuzen. Ik kan het weten!"

Wij roepen de nieuwe stad van ruim 150.000 inwoners de ontwikkelingen te volgen via https://www.facebook.com/OnzeNieuweStad

31-03-2023