Samenwerken aan kansengelijkheid voor de jeugd

Samenwerken aan kansengelijkheid voor de jeugd

VLAARDINGEN - Op donderdagavond 11 april kwamen ruim 100 ondernemers en andere maatschappelijk betrokkenen samen om geld bijeen te brengen voor een project dat kansengelijkheid voor de MBO-jeugd in de regio moet vergroten.

De avond vond plaats bij de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen en werd georganiseerd door Rotaryclub Vlaardingen 80 in samenwerking met de FIA en SOCOCO, een Rotterdams maatschappelijk koffiebedrijf. 

Gastspreker Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid) was uitgenodigd om te vertellen over de lessen en successen binnen het programma in Rotterdam. Hij ging onder andere in op de zogenaamde AanDeBak-garantie, een initiatief van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en onderdeel van het Gaan voor een baan! Dit programma wordt vanaf groep 6 tot uitstroom naar arbeidsmarkt aangeboden aan leerlingen via de scholen op Zuid. Naar voorbeeld van dit programma worden nu diverse programma’s in de Regio Waterweg uitgerold. Na de presentaties en een rondleiding door het FIA-gebouw kon het publiek tijdens het diner bieden op veilingkavels ingebracht door diverse Rotaryleden.

Toekomstperspectief: baankansen voor starters op VMBO of MBO-niveau
Uit onderzoek blijkt dat circa 20% (landelijk ruim 8%) van de jeugd in de regio opgroeit in armoede. Ook de jeugdwerkloosheid is hoger dan in de rest van het land. Harm Borgers, Rotarylid en projectleider Benefietdiner: “In de praktijk blijkt dat veel praktisch georiënteerde kinderen kiezen voor een VMBO of MBO-opleiding zonder baanperspectief, simpelweg omdat ze de weg naar de opleidingen met grotere slagingskansen niet vinden.

De ouders bezoeken de open dagen niet of ze kunnen niet meekomen met de klas omdat ze bijvoorbeeld geen fiets hebben. Dit terwijl de regio diverse mooie projecten kent waarbij jongeren opgeleid worden door ondernemersinitiatieven die soms zelfs met ‘aandebakgaranties’ werken.

Denk hierbij aan zorg, voedingsverwerking en techniek, stuk voor stuk sectoren waar de komende decennia de baankansen liggen met name voor starters op VMBO of MBO-niveau. Omdat wij als Rotaryclub een speciale focus op de jeugd hebben en we nadrukkelijk verbinding zoeken met bestaande initiatieven, starten we een project dat aansluit op het project van de Riverboard ‘Gaan voor een baan’ naar voorbeeld van NPRZ.

In samenwerking met het Future Food Field Lab van de Food Innovation Academy (FIA) en de Zorg Innovatie Academie (ZIA) gaan we ouders actief de weg wijzen naar opleidingen met een goede kans op een baan. Dit gebeurt in verbinding met de gemeente, en andere maatschappelijke organisaties. De beide academies (FIA en ZIA) gaan zorgen voor workshops voor het primair onderwijs.

Ook leveren ze als het nodig is fietsen aan de kinderen en zorgen voor goede apparatuur om mee te leren en werken.” Borgers besluit: “Ik ben heel blij met de opbrengst van deze eerste editie van het diner. Samen met deze ondernemers en de andere betrokkenen leveren we een bijdrage  aan het verkleinen van de kansenongelijkheid in Vlaardingen. Ik kijk uit naar het vervolg.”

Over Rotary 
Rotary is een internationale organisatie. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians (internationale) projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Samen aan dit soort projecten werken, versterkt onderlinge banden. Ben je ook een geëngageerde professional en wil je meer weten over Rotary? Kijk dan op www.rotary.nl en/of neem contact op met de lokale club.

www.rotary.nl/vlaardingen80/ 

Fotografie
Nancy Slegtenhorst

140424 Rotaryclub (5)

14-04-2024