Samen leven doe je zo!

Samen leven doe je zo!

VLAARDINGEN – Het samenleven stond twee jaar op een lager pitje, maar komt weer tot bloei. Het Geuzencollege West organiseert van 23 tot en met 25 februari 2022 weer verschillende gezamenlijke activiteiten tijdens de Burgerschapsweek. Hierdoor leren leerlingen inzicht te krijgen in hoe zij op een sociale en betrokken manier hun rol in de samenleving kunnen innemen. Om goed met elkaar te kunnen samenleven heb je kennis, vaardigheden, een nieuwsgierige en positief kritische houding en reflectie nodig. 

De eersteklassers verblijven om die reden twee dagen in het virtuele Globaland. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen besturen in groepjes deze landen. In een aantal spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren, waarmee zij zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland, kunnen verdienen. Tijdens de spelopdrachten, waarbij samenwerking tussen groepjes wordt gestimuleerd, worden leerlingen aan het denken gezet over de problemen in de maatschappij. Ook vormen ze hier een eigen mening over. Het Globalandproject is onderdeel van Stichting Cross Your Borders.

Op de laatste dag van de Burgerschapsweek krijgen de leerlingen tips en tricks van Kathie diStefano van Stichting Lawine om de wereld om ons heen leefbaarder te maken. De leerlingen krijgen daarnaast informatie van hun mentor en verwerken die door middel van kleinere opdrachten in de klas. 

De tweedeklasleerlingen spelen met hun mentorklas het geboortespel dat over de diversiteit van mensen gaat (Schiedams LEF). Diversiteit roept vaak onbegrip op. Het geboortespel laat  zien dat waar je wieg staat van invloed kan zijn op de kansen die je in de samenleving hebt. Er komt iemand van de Schuldhulpmaatjes vertellen over geldzaken voor nu en later. Tot slot maken de leerlingen bij beeldende vorming een filmposter van zichzelf als held: waar heb ik me voor ingezet, wat heb ik moeten overwinnen om mijn doel te bereiken en hoe ziet mijn heldendaad er dan uit! 

Tot slot gaan sinds lange tijd de tweedeklassers er weer op uit. ProDemos organiseert een programma over politiek Den Haag. De mentoren hebben hun leerlingen op school al wegwijs gemaakt in het politieke landschap.

Helaas blijkt in een rijk en vrij land als Nederland de ongelijkheid groot en is er een voedselbank nodig. Zo ook in Vlaardingen. De leerlingen van het Geuzencollege hebben daarom in de week van de Burgerschap producten ingezameld voor de Vlaardingse Voedselbank, die op haar beurt weer een aantal Vlaardingers blij kan maken. Want samen leven doe je zo! 

19-02-2022