Zaterdag 5 juni 2021 jongstleden

Samenwerking Rotaryclubs regio Waterweg voor de internationale “EndPlasticSoup” actiedag

Samenwerking Rotaryclubs regio Waterweg voor de internationale “EndPlasticSoup” actiedag

Vier Rotaryclubs in het gebied Waterweg (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) hebben afgesproken om op deze actiedag in de directe omgeving plastic afval op te ruimen. In totaal hebben er meer dan 1200 Rotaryclubs over de gehele wereld meegedaan aan deze EndPasticSoup dag.

Rotaryclub Vlaardingen heeft een schoonmaakactie gehouden in De Westwijk  (foto’s onder), Rotaryclub Schiedam (foto rechts boven) heeft het Beatrixpark in Schiedam ontdaan van alle plastic afval en Rotaryclub Schiedam de Veste (foto links boven) heeft het centrumgebied van Schiedam onder handen genomen. Supboards zijn ingezet om de waterwegen in het centrum schoon te maken.

Een groot succes. Heel veel afval is verwijderd en afgevoerd. Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de dienstverlenende inzet en ondersteuning door Irado Schiedam en Vlaardingen.

Voor extra informatie: http://www.endplasticsoup.nl

Over Rotary

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service above Self". Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.

07-06-2021