Aantal reizigerskilometers nadert niveau van voor pandemie

RET toont krachtig herstel en vernieuwt

RET toont krachtig herstel en vernieuwt

In de eerste helft van 2023 zijn de reizigersaantallen van de RET met 22% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar in 2022. Ook het herstel ten opzichte van de periode van vóór corona zet door: het aantal reizigerskilometers lag in Q2 van dit jaar op 96% van voor de pandemie. Daarnaast boort de RET nieuwe klanten aan met de introductie van betalen met de bankpas en de opening van metrostation Hoek van Holland Strand.

Dat neemt niet weg dat financiële hulp vanuit Rijk en regio hard nodig is, want het groeipad in de concessie – en bijbehorende jaarlijks teruglopende subsidie - zijn niet meer realistisch. Voor het ontstane financiële gat is nog altijd een oplossing nodig.

Enkele kerncijfers
* Reizigersaantallen zijn in het eerste halfjaar van 2023 met 22% toegenomen t.o.v. het eerste halfjaar van vorig jaar. Inmiddels zitten we op 94% van pre-corona (Q2)
* Reizigerskilometers zijn in het eerste halfjaar van 2023 met 24% toegenomen t.o.v. het eerste halfjaar van vorig jaar. Inmiddels zitten we op 96% van pre-corona (Q2)
* De klanttevredenheid is in Q2 2023 gestegen t.o.v. Q1 dit jaar: bus van 7,6 naar 8, tram en metro van 7,8 naar 7,9
* Aantal reizigers naar metrostation Hoek van Holland Strand tussen opening 30 maart en 30 juni: 157.995 (inmiddels boven de 200.000)
* Aantal check-ins met OVPay tot op heden: ruim 1,6 miljoen
* Aandeel OVPay-transacties op totaal aantal reizigers in juli (eerste volledige maand waarin OVPay in bus, tram en metro beschikbaar was): 6%

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “De RET staat op dit moment voor twee forse uitdagingen: de beschikbaarheid van personeel en de financiële situatie die door corona en de energiecrisis is ontstaan. In de reizigersaantallen zagen we de laatste uitschieter naar beneden tijdens de gedeeltelijke lockdown begin 2022. De cijfers die we vandaag naar buiten brengen, laten zien dat we onderliggend goed presteren. De vraag vertoont gezond herstel. We verwachten dat de reizigersgroei blijft doorzetten. Nieuwe initiatieven zoals OVPay en de opening van Hoek van Holland Strand helpen daarbij.”

Personele krapte zelf oplossen, voor financiële uitdaging overheden hard nodig
Voor het personele vraagstuk staat de RET aan de lat, stelt Unck. “Bij tram en metro hebben we het dieptepunt gehad en vanaf daar weer kunnen opschalen, bij bus hebben we reizigers recent nog moeten teleurstellen met een afschaling. Voor het financiële deel zoeken we een oplossing. We kijken daarbij ook uitdrukkelijk naar de MRDH, de gemeente Rotterdam en het Rijk. Een concessieafspraak die rekent met een ononderbroken groei – en bijbehorende jaarlijkse subsidiedaling voor de RET – is sinds corona niet meer houdbaar.” Volgens deze afspraak zou de RET nu al op circa 110% van de reizigersinkomsten in 2019 moeten zitten.

De RET roept het demissionaire kabinet samen met andere ov-bedrijven, de decentrale overheden en de Mobiliteitsalliantie op om op Prinsjesdag gehoor te geven aan de motie Slootweg-Kuiken. Vóór het zomerreces nam de Kamer deze unaniem aan. De motie maant het kabinet om verdere verschraling van het OV tegen te gaan en daar meer financiële middelen voor te reserveren dan nu het geval is. Ook roepen de RET en haar samenwerkingspartners politieke partijen op om een ambitieus ov-beleid een plek te geven de programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
Sinds jaar en dag staat de RET midden in de maatschappij. Goed ov draagt bij aan verstedelijking, aan het klimaat en zorgt dat reizigers op een duurzame manier werk, onderwijs, zorg en recreatie kunnen bereiken. In 2030 zijn alle RET-bussen zero emissie, waarmee de sector ver voorloopt op andere sectoren. En vanaf 2024 rijdt de RET volledig op in Nederland opgewekte groene stroom.

Daarnaast heeft de RET recent ontheffing aangevraagd om restcapaciteit op het energienetwerk van metro en tram te kunnen delen met derde partijen, bijvoorbeeld op Kralingse Zoom en bij de busstallingen. Zo draagt het ov-bedrijf bij aan het tegengaan van overbelasting van het energienet, ook wel netcongestie genoemd.

Alle zeilen bij voor voldoende beschikbaar personeel
Net als veel andere (vervoers)organisaties kampt de RET met personele krapte en tekorten. Er loopt op dit moment een programma om deze tekorten terug te dringen. Onderdelen daarvan zijn o.a.:

  • Een voorspelbare dienstregeling voor reizigers en collega’s, waarbij niet voortdurend een beroep wordt gedaan op overwerk
    * Een vitaliteitsprogramma
    * Samenwerking met de gemeente Rotterdam om nieuwe buschauffeurs te werven
    * Een aanbrengbonus voor collega’s die nieuwe medewerkers aandragen
    * Een verbeterde verzuimaanpak

Fotografie
Rick Keus

21-08-2023