Rabobank Rotterdam zet zich in voor het versterken van verenigingen

Rabobank Rotterdam zet zich in voor het versterken van verenigingen

Clubs vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Vanaf 6 septemberstart het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport daarom weer.

Een initiatief dat clubs een boost geeft doordat zij stemmen kunnenwerven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken. 

Campagne voeren

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jarenveel geld in het verenigingsleven. Verenigingen uit de regio die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens onder andere via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk aan de verduurzaming van het clubhuis of het opzetten van trainingsprogramma’s speciaal voor gehandicapten of senioren.

Versterken van het verenigingsleven 

Verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen, evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” vertelt Desiree Verdaasdonk, directeur Coöperatieve Rabobank. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport. Dit jaar stellen we binnen onze regio 80.000 euro beschikbaar voor Rabo ClubSupport. ”

In 2020 hebben landelijk meer dan 30.000 clubs zich opgegeven voor Rabo ClubSupport. Rabobank Rotterdam deed voor de eerste keer mee en startte met 36 verenigingen en stichtingen uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen die eerder een bedrag hebben ontvangen. Zo heeft Stichting Hotspot Hutspot het geld gebruikt voor de uitgifte van maaltijden en voedselpakketten aan kwetsbaren, V.V. Vlaardingen is aan de slag gegaan met trainingsprogramma’s voor mensen met een handicap en Sint Radboud Muziekvereniging heeft de repetitieruimte van dubbel glas en een goed ventilatiesysteem kunnen voorzien. 

Inschrijving gestart

Verenigingen en stichtingen, die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, ontvangen een persoonlijke uitnodigingsmail van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021.Clubs kunnen zichtot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor leden van Rabobank loopt van 4 oktober tot en met 25 oktober. Elk lid mag stemmen op zijn of haar drie favoriete clubs. Medio november wordt bekendgemaakt hoeveel stemmen elke club heeft ontvangen en op welke bijdrage zij mogen rekenen.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op www.rabo-clubsupport.nl

06-09-2021