Preventief fouilleren in Vlaardingse wijken

Preventief fouilleren in Vlaardingse wijken

Vol verbazing lazen wij de zogenaamde artikel 34 vragen die D’66 Vlaardingen aan het college en de Burgemeester heeft gesteld. Onze burgervader heeft de portefeuille Veiligheid onder zijn hoede. De vragen gaan dieper in op de reden waarom Vlaardingen doorgaat met het preventief fouilleren. Dit houdt in dat de politie (dus niet de Boa’s) personen op straat op bepaalde plaatsen aan de kleding mag onderzoeken ter controle op de aanwezigheid en het voorhanden hebben van verboden items. Zonder enige verdenking van een strafbaar feit mag gecontroleerd of iemand bijvoorbeeld een mes, vuurwapen of drugs op zak heeft.

Onze Burgervader en Beter voor Vlaardingen is voor!
Net als onze Burgemeester Bert Wijbenga, is Beter voor Vlaardingen voor preventief fouilleren. Zijn stelling is, dat preventief fouilleren bijdraagt aan een groter gevoel van veiligheid voor de inwoners van Vlaardingen. Beter voor Vlaardingen kan zich hierin helemaal vinden.

D’66 schijnt er nogal problemen mee te hebben dat dit in Vlaardingen gebeurt. Kennelijk vinden zij Vlaardingen veilig genoeg en vinden zij de ‘aantasting van de (lichamelijke) integriteit’ prefereren boven het uit roulatie nemen van wapens en drugs. Uit enquêtes echter is gebleken dat veel ouderen in Vlaardingen al jaren een groot gevoel van onveiligheid ondervinden. D'66 neemt dat gevoel blijkbaar niet belangrijk.

Elke week lezen of horen we wel over steekpartijen waarbij jongeren betrokken zijn. Tevens neemt het bezit van vuurwapens of ander wapentuig onder jongeren enorm toe. Preventief fouilleren draagt de boodschap uit: wij nemen de veiligheid van onze inwoners serieus. Het middel biedt de mogelijkheid om gewelddadige situaties te voorkomen en om gesprek te raken met mensen die het nodig vinden om een wapen op zak te hebben. Is er eenmaal algemeen bekend dat in Vlaardingen zomaar zonder aanleiding gefouilleerd kan worden, dan bedenk je je wel tweemaal om met verboden zaken op zak naar buiten te gaan. En dat is precies de bedoeling.

Bovendien: wat heb je te vrezen als je niets te verbergen hebt? Als een agent een persoon verzoekt om mee te werken aan een fouillering, en deze werkt mee, dan is de handeling binnen 30 seconden voorbij en kan de weg vervolgd worden. De discussie duurt meestal langer dan het fouilleren zelf. Voor Beter voor Vlaardingen zou het gebied zelfs groter mogen zijn, bijvoorbeeld heel Vlaardingen! Zo wordt de politie optimaal in staat gesteld om overal in Vlaardingen de veiligheid te vergroten.

Uitbreiding camera surveillance
Het liefst zou Beter voor Vlaardingen ook uitbreiding camera surveillance zien. Ook hier geldt: wie niets te verbergen of niet-opzettelijk negatief in beeld komt, zou er geen bezwaar tegen moeten hebben dat beelden kunnen worden teruggekeken. Het oude spreekwoord ' Als het kalf verdronken is, dempt men de put' zal hier blijken waarheid te zijn helaas.
   Laten we verstandig zijn en niet wachten op een incident zonder cameratoezicht waarbij we de politie opzadelen met uren extra werk om de toedracht te achterhalen. Vooral in grote gezelschappen en menigtes duurt het weken voordat iedereen gehoord is.
   Camerabeelden die teruggekeken kunnen worden geven zoveel makkelijker uitsluitsel over wie nou wat deed op welk moment en maken opsporen en aanwijzen van daders een minder ingewikkelde klus.
   Uiteraard is Beter Vlaardingen er wel voorstander voor dat dergelijke beelden slechts toegankelijk zijn voor bevoegden en onder vooraf te bepalen voorwaarden en verslaglegging. Een onderwerp net als preventief fouilleren waarover wij een duidelijke mening hebben in het belang van de bewoners van Vlaardingen met betrekking tot veiligheid en het ontlasten van o.a. de politie zodat deze mensen effectiever hun werk kunnen doen. Wordt vervolgd.

06-01-2023