Bouwen aan Het Scheur realiteit?

Opnieuw miljoenen vanuit Den Haag voor Vlaardingse Rivierzone

Opnieuw miljoenen vanuit Den Haag voor Vlaardingse Rivierzone

In november werd al duidelijk dat het Rijk 21,3 miljoen euro toekent aan de Rivierzone, vanuit de zogenaamde Versnellingsgelden. Nu ook bekend is geworden dat ook de Woningbouwimpuls van 5,9 miljoen euro is goedgekeurd, is voor de ontwikkeling van de Rivierzone en zijn bereikbaarheid een bedrag van 27,2 miljoen euro (excl. BTW) vanuit het Rijk beschikbaar.

Bart Bikkers, wethouder Stadsprogramma Rivierzone: “Voor Vlaardingen was al jaren duidelijk dat de Rivierzone een geweldig uniek ontwikkelgebied is. De subsidies vanuit Den Haag laten zien dat ook de minister het belang van deze ontwikkeling ziet. We gaan komende jaren grote stappen zetten op weg naar een fenomenale nieuwe stadswijk!” 

Openbare ruimte en infrastructuur 
De Rivierzone ontwikkelt zich tot een leefbare en stoere stadswijk die het centrum van Vlaardingen met de Nieuwe Maas verbindt. Projectontwikkelaars bouwen hier binnen tien jaar ruim 2500 woningen. Daarnaast komen er voorzieningen zoals scholen, zorg en bedrijvigheid.
   Met de investeringen vanuit het Rijk pakt de gemeente Vlaardingen ook de infrastructuur en openbare ruimte aan. Een groene omgeving, het Maaspark, de hoogwateraanpak, verbeterde doorstroming van het verkeer, veilige fiets- en wandelroutes. De gemeente verwacht in januari te starten met de uitwerking van plannen voor infrastructuur en openbare ruimte, met verschillende partijen in de stad. 

Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “Vlaardingen heeft een enorme woningbouwopgave en wil een Woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. In de Vlaardingse Woonvisie is de Rivierzone als grootste ontwikkelgebied opgenomen. Deze uitkomst geeft de hele stad een enorme impuls.”

Fotografie
Roel Dijkstra

15-12-2022