Openbare besluiten B&W van 16 april 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 16 april 2024

Beantwoording artikel 34-vragen over wielklem
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over wielklem vastgesteld.

Toelichting:
De wielklem wordt gebruikt als voor het betreffende kenteken sinds 1 januari 2020 minstens twee parkeerbonnen (naheffingsaanslagen parkeerbelasting) niet zijn betaald en de kentekenhouder niet te achterhalen is. De wielklem wordt verwijderd als de bestuurlijke boetes en de kosten voor het plaatsen en verwijderen van de wielklem zijn betaald. In de Beleidsregels Wielklem Vlaardingen is meer informatie te vinden over het beleid van het gebruik van de wielklem.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de conceptbegroting 2025 van de GR GGD-RR
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de conceptbegroting 2025 van de GR GGD-RR vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond heeft op 28 maart 2024 haar conceptbegroting 2025 vastgesteld en voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om in de antwoordbrief met zienswijze op de conceptbegroting 2025 van de GR GGD-RR steun uit te spreken voor de begroting.

Beantwoording artikel 34-vragen over vaccinatieplicht
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen inzake vaccinatieplicht vastgesteld.

Toelichting:
De vaccinatiegraad in Vlaardingen, maar ook in de regio en landelijk is onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedaald. Een te lage vaccinatiegraad kan leiden tot de uitbraak van infectieziekten. CJG Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond werken samen op het gebied van publieke gezondheid en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Het college ondersteunt de diverse lopende trajecten om inwoners te informeren over het Rijksvaccinatieprogramma en te stimuleren om zich te laten vaccineren.

17-04-2024