Oorlog in de Raadszaal!

Waarman's ogenblik

‘In tijden dat morgen al langetermijnplanning is, staat de Vlaardingse raad aan de vooravond van weer een chaotische bestuursperiode. Met 14 partijen de stadse kar met vierkante wielen trekken is tot mislukken gedoemd.’ Aldus een ex-politicus tegen Waarman op de verkiezingsavond waarbij de tv als streamscherm het ene zenuwachtige dorp na de andere nerveuze stad te zien geeft.

Oorlog in de Raadszaal!

‘De VVD als grootste partij mag je een afspiegeling noemen van de landelijke tendens dat alle foute herinneringen smaken als zoete koek. Vreemd, want wie het oor in stad of op café te luisteren legt, hoort niets dan hoon en beschimping richting minister-president.

Met een zilveren plak is GroenLinks een goede kandidaat om, net als de liberalen, een wethouder te leveren. Het milieu zegeviert al valt het te betwijfelen welk effect de lokale politiek op dit wereldwijde fenomeen heeft.

Interessanter zijn de nummers drie en vier. ONS.Vlaardingen en de SP, de laatste uit de dood herrezen en het Marcel Kerkhof ontstegen, staan ook op de nominatie een stadse ordebewaarder af te staan. Wie zich de clashes tussen Frans Hoogendijk en Vluchten kan niet meer (maar gebeurde toch) Arnout Hoekstra nog kan te herinneren, die weet: Kerst 2022 wordt de eerste wethouder geslacht tenzij Hoekstra in Den Haag politieke manieren heeft geleerd.

Met eveneens vier zetels volgen VV2000/LV en met drie het CDA. De kans dat een van de (nu nog) wethouders Ivana Somers en Jacky Silos nog eens vier jaar aan de pluchen broek van de hoogste schaal krijgt is niet geheel denkbeeldig. Dat wordt een heus vrouwengevecht: Zalig! Compleet met bijten, krabben en harengetrek een ogenpakker van jewelste. Daar zullen Hoogendijk en Hoekstra van kunnen leren. Al wordt het trekken aan haardossen hier een probleem.

De gemankeerde sjors-en-de-trollenclub D66,’aldus nog altijd de ex-politicus, ‘van Koen Kegel en de drukste vragenstellers van (Heel) de stad lijken hun trekken thuis te hebben gekregen. Met twee, respectievelijk één zetel wordt dat lastig debatteren. Benieuwd hoe met name ex-Fractie Boers de financiën met geldschieter Tim Thiel denkt te gaan oplossen. Van zijn afspraken met Frans Hoogendijk kwam vier jaar geleden immers niet veel terecht. Koen Kegel is vanwege zijn getroll door de landelijke D66 kaltgestellt en hij die zichzelf wilde verheffen door de grond om hem heen weg te graven doet er beter aan Vlaardingen politiek ook te verlaten. Aan huilende raadsleden, die de grond rond de Grote Kerk zilt watergeven heb je echt helemaal niets.

De nieuwe raad wordt binnen enige weken geïnstalleerd. Een berg aan achter-gesloten-deuren-gevechten over wie een wethouder mag leveren gaat hieraan vooraf. Dat Bart Bikkers (VVD) het nieuwe gezicht en eerste loco wordt is logisch. Dat heet democratie. Na deze politieke Ajax trappelen GL, ONS, SP, VV2000/LV en in iets mindere mate CDA, gelijk PSV, Feyenoord, AZ, Twente en Vitesse, niet alleen van ongeduld een opgegooid balletje, maar ook naar elkaar om de laatste bestuurlijke zetel. Politiek is net als de strijd om internationaal voetbal een hard en vuil spel. Alleen met beduidend minder toeschouwers. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 42% was zelfs Feyenoord al jaren terug failliet gegaan.

Vlaardingen: Het ga je goed en geef degene met aantoonbaar behaalde diploma’s en opgedane vakkennis de juiste portefeuille. Maak niet opnieuw de fout een LTS-elektrojochie met een energiecomplex op te zadelen met zoiets heikels als financiën. Dat gaat nooit goed: QED.’

In Memoriam
Langstzittend politica Ingrid Wijker heeft naar het zich laat aanzien deze stemronde niet overleefd. Haar SP-hart verruilde zij drie jaar geleden node voor een Dr. Christiaan Barnard-variant. Dat is haar kennelijk noodlottig geworden. Haar politieke passie wordt deze week op Marcel Kerkhof ter aarde besteld.

Post Scriptum
Wist Vlaardingen al dat de Grote Kerk op de nominatie staat om te worden verkocht!

23-03-2022