Onderzoek naar betaald parkeren in VOP en Oostwijk

Onderzoek naar betaald parkeren in VOP en Oostwijk

De gemeente Vlaardingen gaat zowel voor de Vettenoordse Polder (VOP) als voor de Oostwijk onderzoeken of er betaald parkeren kan komen waar dat nu nog gratis is. In de VOP en de Oostwijk geldt voor een deel betaald parkeren en voor een ander deel niet. In de straten rondom het huidige betaald-parkeren-gebied moeten bewoners en bezoekers vaak lang zoeken naar een vrije parkeerplek. En wie geen plek vindt, kiest soms voor foutparkeren. Als betaald parkeren wordt ingevoerd, verwacht de gemeente dat wijkbewoners en mensen die in de wijk werken makkelijker hun auto kwijt kunnen op een parkeerplek in de buurt.

Bewoners, bedrijven en instellingen in de VOP en in de Oostwijk waar parkeren nu nog gratis is, hebben rond 15 mei een enquête in de brievenbus gekregen over het uitbreiden van betaald parkeren in hun wijk. De gemeente wil betaald parkeren alleen invoeren als de meeste wijkbewoners het ook willen. Daarom kunnen de wijkbewoners laten weten of zij voor of tegen betaald parkeren zijn. Aan de voorstanders vraagt de gemeente ook welke tijden voor betaald parkeren de voorkeur hebben.

De mening van de wijk telt
De gemeente wil door een enquête meten of er draagvlak in de wijk is voor het invoeren van betaald parkeren. De uitkomst ligt vast als 50 procent of meer van de ondervraagden de vragenlijst invult en toestuurt. Is van hen een meerderheid voor invoeren van betaald parkeren? Dan neemt de gemeente deze uitslag over en wordt betaald parkeren ingevoerd. Er is dan zeker voldoende draagvlak in de wijk. Is de meerderheid tegen, dan voert de gemeente nu geen betaald parkeren in. En als er wel betaald parkeren komt, dan voert de gemeente dit in voor de uren die de voorkeur krijgen van de invullers van de vragenlijst.

Wat als minder dan 50 procent van de ondervraagden de vragenlijst invult? Het college van burgemeester en wethouders neemt de uitkomst dan niet automatisch over. Maar als tussen 24 en 50 procent de vragenlijsten invult, geeft dat de mening van de wijk statistisch gezien wel goed weer. En als dan een meerderheid van de reacties voor betaald parkeren is, gaat het college van burgemeester en wethouders in gesprek met de gemeenteraad over de invoering van het betaald parkeren. De gemeenteraad heeft dan de eindstem. Vult minder dan 24 procent de vragenlijst in? Dan kan de uitkomst niet gezien worden als een weerslag van de mening van de wijk en wordt nu geen betaald parkeren ingevoerd.

Wat verandert er voor wijkbewoners?
Als er betaald parkeren komt, kunnen wijkbewoners een parkeervergunning kopen. Per woonadres is een parkeervergunning voor een eerste auto (€ 58,- per jaar) en een tweede auto (€ 190,- per jaar) verkrijgbaar. Via een overgangsregeling kunnen mensen per woonadres een parkeervergunning voor een derde auto aanvragen. Dit kan alleen op het moment van het invoeren van betaald parkeren. Wie een eigen parkeerplek heeft, moet de auto daar parkeren en kan geen parkeervergunning voor de eerste auto krijgen. Bedrijven en instellingen die niet op eigen terrein kunnen parkeren, kunnen bedrijfsparkeervergunningen aanvragen.

Wat verandert er voor visite en voor niet-wijkbewoners?
Wijkbewoners kunnen voor hun visite 25 uur per kwartaal gratis parkeren krijgen. Aanvullend kunnen ze per jaar 300 uur voor half tarief voor visite bijkopen. In andere gevallen geldt een parkeertarief van € 2,40 per uur.

Meer weten?
Op 31 mei en op 1 juni organiseert de gemeente van 19.30 tot 21.00 uur online informatiebijeenkomsten. Op 31 mei is de bijeenkomst voor de VOP en op 1 juni voor de Oostwijk. Wie is ingelogd op YouTube kan vragen stellen via de chat. De online informatiebijeenkomst is mee te kijken via www.vlaardingen.nl/kijkmee. De bijeenkomst is daar ook later terug te kijken. Verder kunnen mensen hun vraag op een ander moment per telefoon stellen, (010) 248 4000, of online via www.vlaardingen.nl/contactformulier. En op www.vlaardingen.nl/betaaldparkeren staat een overzicht van vragen die leven over dit onderwerp en antwoorden daarop.

17-05-2021