Juridisch Support denkt vooruit

‘Omvallen bedrijf vaak onnodig!’

‘Omvallen bedrijf vaak onnodig!’

Zeker nu, in Tijden van Corona en met de verplichte sluiting van het overgrote deel van de middenstand, verkeren veel bedrijven in zwaar weer. Niet alleen horeca in de breedste zin en de cultuursector verkeren in nood; ook andere branches als dienstverlening, verkoop, transport & logistiek en het algehele midden- en kleinbedrijf of detailhandel en de zzp’er heeft het zwaar. Kortom: in vrijwel iedere beroepsgroep liggen gevaren op de loer.

210408 Ed GoossensIn 2020 zijn 2.073 bedrijven en instellingen failliet gegaan. Voor een deel te wijten aan de wereldwijde virale malaise. Vanwege alle uitstel van onder meer de belasting is de verwachting dat het aantal zakelijk echecs dat van vorig jaar verre zal overtreffen. Business Insider denkt dat in 2021 liefst 6.500 t/m 10.000 keer een faillissement wordt uitgesproken. Met het huidige gebrek aan inkomsten en uitgestelde fianciële verplichtingen hangt het Zwaard van Damocles boven vele ondernemers.

Bedrijf in zwaar weer?
Een economisch dieptepunt is van alle tijden en slaat geen enkele branche over. Dan is het tijd om de bedrijfsformule te herzien en alle zeilen moeten bijgezet om uit dit dal te klimmen. Meestal lukt dit op eigen kracht en kan met hulp van buitenaf een dreigend faillissement worden afgewend.

Als de continuïteit in het geding is, moet snel inzicht worden verkregen in aard en omvang van de problemen. Aansluitend moeten alternatieve strategieën worden bedacht en ingezet om voortzetting mogelijk te maken. Dat laatste dient snel en adequaat te gebeuren; snel handelen op basis van nieuwe inzichten is geboden wil je je nering niet ten onder zien gaan.

Een compleet overzicht van de op dat moment huidige stand van zaken is niet alleen gewenst, maar ook noodzaak.

Direct actie
Ondernemers zijn echter gefocust op de verkoop van diensten of producten. Het hebben van een werkelijk goed beeld van de stand van zaken als een veranderende markt of verkeerde marketing is al andere koek. Op dat moment is het niet alleen verstandig, maar ook noodzakelijk om een expert in te schakelen.

In Vlaardingen is Juridisch Support de expert die in korte tijd een goed beeld geeft van de bedrijfsorganisatorische en financiële status van uw bedrijf. Met behulp van Juridisch Support wordt niet alleen snel en adequaat een goed beeld van alle knelpunten geschetst, ook worden pasklare oplossingen aangedragen op basis van een aantal aspecten als:

* Wat is status van uw bedrijf in juridische, financiële en bedrijfsorganisatorische zin?
* Welke bedreigingen of kansen doen zich op korte termijn voor?
* Welke mogelijkheden zijn er om een herstelproces in te zetten?

Mochten die drie aspecten minder rooskleurig uitpakken, dan is de inbreng van Juridisch Support nog niet ten einde. Op dat moment zijn er nog drie belangrijke facetten. Dat zijn:

* Onderzoek naar een mogelijk crediteurenakkoord
* Begeleiding naar een eventueel faillissement
* Voorbereiding en begeleiding van een eventuele doorstart

Behoud onderneming: Ja!
Uit een QuickScan kan blijken dat een rendabele exploitatie met enige, noodzakelijke aanpassingen binnen de huidige structuur heel goed mogelijk is. Bijvoorbeeld door vermindering van crediteuren middels een crediteurenakkoord, overleg met de bank of vermindering van het personeelsbestand en/of de bedrijfskosten.

Juridisch Support begeleidt ondernemers en diept mogelijkheden uit om externe financieringsmogelijkheden aan te boren. In een aantal gevallen kan met een overbruggingskrediet alle dreiging worden weggenomen.

Behoud onderneming: Nee!
Als blijkt dat voortzetting van de activiteiten binnen uw huidige organisatie niet mogelijk is, dan wordt onderzocht of middels een faillissement een doorstart te maken. Dat klinkt misschien paradoxaal, maar goed mogelijk.

Juridisch Support staat in alle fases naast de ondernemer. Dus, tot een eventueel faillissement en tijdens de realisatie van een doorstart van de activiteiten na alle tegenspoed.

Bedrijfsgegevens
Juridisch Support
Oosthavenkade 39 B
3134 NW Vlaardingen

Telefoon: 010-280 38 33
Website: www.juridischsupport.nl
Meer informatie over de  Juridisch Support Quickscan: www.uwbedrijfinmoeilijkheden.nl

afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding

08-04-2021