Meeslepend boek over doodgeboren kinderen

Noem haar naam – Jorie Horsthuis

Noem haar naam – Jorie Horsthuis

Aanrader

Het boek Noem haar naam van Jorie Horsthuis is behalve een persoonlijk verhaal over haar overledentweelingzusje het resultaat van onderzoek naar hoe de samenleving vroeger omging metdoodgeboorte en zaken daaromheen, en over de veranderingen in de loop der jaren. Als meisje vanzes kreeg Horsthuis te horen dat ze een tweelingzusje heeft gehad, dat in 1981 bij de bevalling isoverleden. Haar ouders, zijzelf en haar broertjes hebben daar erg onder geleden. Ieder ging daar opeigen wijze mee om. De naam van haar zusje werd in het gezin nooit genoemd, alsof ze niet hadbestaan. Er waren geen foto’s of herinneringen. Jorie kreeg daar steeds meer last van, wilde er meervan weten. Zij is journalist en besloot het uit te zoeken en op te schrijven.

In haar boek vertelt de auteur niet alleen haar persoonlijke verhaal, maar zoekt ook naar antwoordenop vragen als: Hoe werd in het verleden omgegaan met doodgeboorten? Werden doodgeborenkinderen geregistreerd als ‘kind van’? Wat gebeurde er met deze kinderen? Hoe werden ouders enkinderen uit het gezin begeleid? Het verlies van kinderen bij de geboorte is een groot verdriet,waarvoor destijds weinig ruimte was om goed te verwerken. De auteur geeft specifieke aandacht aangevoelens van ‘halve tweelingen’, dat zijn kinderen wier tweelingbroertje of -zusje bij de geboorte isoverleden. Als zo’n ‘halve tweeling’ mist de auteur haar tweelingzusje heel erg, ook al heeft ze haarnooit gekend. Om antwoord te krijgen op haar vragen voert de auteur gesprekken metgynaecologen, wetenschappers en verloskundigen. Ze bezoekt tevens het gemeentehuis,ziekenhuizen en het crematorium.

Door Horsthuis’ degelijke research krijgt de lezer een duidelijk beeld van het omgaan metdoodgeboorte, niet alleen in het verleden, maar ook in het heden. Ze schetst de taboes rondomdoodgeboorte en miskramen en hoe ziekenhuizen, uitvaartcentra en de samenleving daarmeeomgingen. Maar ze beschrijft ook het verdriet en wat dat voor de betreffende gezinnen betekent.De ontwikkelingen zijn in de loop der tijd in positieve zin veranderd. Onder andere op het gebied vanbegeleiding van ouders, broertjes en zusjes die zoiets hebben meegemaakt. Kinderen die bij degeboorte overlijden worden nu erkend, opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie enworden herdacht. De omgeving wordt betrokken bij het verdriet en de familie heeft iets tastbaarsvan hun overleden kindje.

Noem haar naam is een meeslepend boek in een prettige schrijfstijl. Mensen die te maken hebbenmet doodgeboren kinderen of miskramen kunnen veel steun vinden in dit boek.

Jorie Horsthuis (1981) is journalist en politicoloog. Ze publiceert regelmatig in De GroeneAmsterdammer, de Volkskrant en Het Parool en op De Correspondent. Ook doceert ze aan deUniversiteit van Amsterdam. In 2011 verscheen van haar hand Op de tram. Een jaar als conducteur inAmsterdam.

Noem haar naam is op 21 augustus 2020 verschenen bij Uitgeverij Ambo|Anthos. Het boek(paperback) telt 256 pagina’s en kost € 21,99. ISBN: 9789026338427. Het is ook als e-bookverkrijgbaar en kost 12,99. ISBN: 9789026338434.

Alle boekrecensies zijn ook terug te vinden op: www.vlaardingenleest.nl

Waardering: 4 haringen

04-12-2020