Nieuwe school in District U voor ‘mbo-stad Vlaardingen’

Albeda, Lentiz en gemeente Vlaardingen gaan bouwen

Voor jongeren is niks belangrijker voor hun ontwikkeling dan een goede school en een veilige leeromgeving. Daarom werkt de gemeente Vlaardingen samen met haar partners aan de ambitie om een echte mbo-stad te worden. Vandaag is daar een volgende grote stap in gezet: de gemeente, Albeda (middelbaar beroepsonderwijs), Lentiz (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en ontwikkelcombinatie Van Adrighem – Leyten (ALV) gaan officieel samenwerken aan de bouw van een nieuwe onderwijslocatie in District U.

Nieuwe school in District U voor ‘mbo-stad Vlaardingen’

Onderwijs van Albeda en Lentiz
In District U, het gebied in Vlaardingen waar de komende jaren veel wordt ontwikkeld, komt een locatie waar Lentiz en Albeda samen zorgen voor onderwijs met een doorlopende leerlijn. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat lesstof goed op elkaar aansluit bij de overgang van het voortgezet naar het beroepsonderwijs. Vlaardingen zet zich met mbo-stad in voor de sectoren food, technologie en zorg. Zo is eerder onder meer de Food Innovation Academy al opgericht, waarin bedrijven samen met scholen zorgen voor onderwijs aan studenten en meteen ook zorgen voor werkervaring.

Wethouder Jacky Silos: “Vlaardingen zet zich graag in voor jongeren die naar het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs gaan. Krachtig beroepsonderwijs biedt hen een goed toekomstperspectief. We zijn daarom ook heel blij dat we met Albeda en Lentiz gezamenlijk een campus neer kunnen zetten om dit onderwijs voor de regio te versterken.”

Perspectief op goed en toegankelijk onderwijs
“Gezien de uitdagingen op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we onze jongeren perspectief bieden op goed en toegankelijk onderwijs. Onze samenwerking met Lentiz zorgt voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en we zijn verheugd dat we samen de volgende stap zetten. Want de intentieverklaring markeert het begin van een nieuwe fase waar wij onder andere onderzoek zullen doen naar de definitieve haalbaarheid van de nieuwbouw op District U”, aldus Ron Kooren voorzitter College van Bestuur Albeda. 

Lentiz: “Leerlingen van de klassen 3 en 4 van Lentiz | Geuzencollege hebben hiermee een fantastisch mooie inspirerende leeromgeving”, aldus Rick van Dam, voorzitter Raad van Bestuur van Lentiz. “Deze doorlopende leerlijn naar zowel het mbo van Albeda als het mbo van Lentiz is cruciaal voor Vlaardingen. De leerlingen van het vmbo stromen op een natuurlijke wijze door naar het mbo op deze nieuwe plek of naar de FIA”.

ALV: Wij geloven dat het voor de kwaliteit van een stad heel belangrijk is om een diversiteit aan programma dicht bij elkaar te hebben. En District U wordt een echte stadswijk. Dat betekent dat hier straks wordt gewoond, gewerkt én geleerd. Daarom is het vanaf het begin van onze plannen al de ambitie om onderwijs in het gebied te hebben. We verwachten dat de leerlingen straks de bedrijvigheid in en rond District U weten te vinden voor leerplaatsen en werkervaring. Dat soort interactie is wat een echte stadswijk maakt. Een schoolgebouw van Albeda en Lentiz vervult daar een belangrijke rol in.

District U
District U is een ontwikkeling van Van Adrighem en Leyten. Samen met Albeda, Lentiz en de gemeente zal het project uitgevoerd worden. De komende maanden wordt gewerkt richting een definitief ontwerp, zodat ook een beter beeld ontstaat hoe het gebouw eruit komt te zien.

23-12-2022