Op Monumentendag 11 september 2021

Nieuwe datum tewaterlating en doop van trekschuit 'de Snik'

Nieuwe datum tewaterlating en doop van trekschuit 'de Snik'

Nadat door de Corona maatregelen de oorspronkelijk geplande tewaterlating op 10 april jl. van de Maassluise trekschuit niet door kon gaan, is nu een nieuwe datum vastgesteld. De feestelijke doop en tewaterlating met bijbehorende grootse festiviteiten zullen plaatsvinden op Monumentendag 11 september 2021.De trekschuit zal door de Monstersche Sluis naar de vlieten geschut worden om af te meren aan de vaste ligplaats nabij de Markt.

De trekschuit gaat binnenkort voor technische proefvaarten te water en zal dan buiten de thuishaven van Maassluis verblijven. Er is inmiddels een pool van schippers, bemanning, menners en paarden, waarmee gedurende de zomer op de vaarten in Midden-Delfland geoefend gaat worden.

Het schip is bouwkundig klaar, de laatste hand wordt gelegd aan de afwerking en montage van de diverse onderdelen mede met gebruik van het schitterende hand gesmede hang- en sluitwerk en scheepsbeslag.   

Hoe staat de Snik erbij

Door de vele verfgeuren ruikt de Snik het water. En er wordt nu druk geschilderd in vele lagen grondverf en dan de laklagen met tussendoor steeds behoedzamer schuren. De kleurenschakering die straks te zien zal zijn is de uit- komst van veel speurwerk, waarbij leidend was of pigmenten hiervoor rond het jaar 1700 wel beschikbaar waren. Dus is er ook hier gewerkt aan een historisch verantwoord palet wat een beeld uit die jaren kan evenaren. Eerlijk- heid gebiedt dat er voor bijvoorbeeld het onderwaterschip ook wel gekeken is naar doelmatigheid in het gebruik en aanverwant onderhoud. Maar het resultaat is prachtig.

De verdere afbouw

Echt alle delen van het schip zijn op de werf te vinden en deels gemonteerd en deels voorbereid om bij de slotin- richting gemonteerd te worden. Verschillende delen liggen verspreid op de werf waar het minder stoffig is voor het aanbrengen van de laatste laklagen. Langzaam beweegt zich “een leger delen” richting schip voor eindmontage, welke overigens al wel voorbereid is. Het wordt spannend om op het nabije “moment suprème” alles op zijn plek te zien komen. Dit alles onder regie van de scheepbouwer Peter Schouten en het vakmanschap van de vaste crew op de werf.

Het smeedwerk

Verrassend is hoeveel ijzerwerk er op een echt eiken trekschuit toch is aan te treffen. Denk hierbij aan stootranden rondom, ste- venbeslag, roerbeslag en ophanging, mastbeslag en verzwaring, pennen in bolders, maar ook scharnieren voor ophanging van deu- ren en ramen en kleine details als krammetjes en nagels en nog veel meer. Al deze onderdelen komen uit de smederij van Vuur- werkerij Eekels en zijn allemaal met de hand gesmeed: dus met hamer en tangen is het gloeiende ijzer gevormd tot wat nu tot de trekschuit behoort. Ook hier is sprake van een zo getrouw mogelij- ke reconstructie. Overigens een feest om zulk vakwerk te zien.

Hierbij ontmoeten wij de tegenwoordige eisen voor een passagierschip, waardoor er enkele weinig zichtbare concessies aan originaliteit moesten worden gedaan. Maar veiligheid is doorgaans de drijfveer achter deze eisen en deze verdienen dan ook respect. Ook in enig comfort is voorzien: een toiletruimte, een aanrecht, kus- sens op de houten banken.

Voor de tuigerij is een forse hoeveelheid touw ingeslagen. Uiteraard voor de landvasten, de lijnen naar het paard, maar ook voor het vlechten van stootwillen volgens oud concept.

Naast de voortstuwing door het paard is beschikbaar een zeer lange, oude vaarboom en beschikt de schipper nog over een weinig zichtbaar “knechtje”.

Modelbouwproject

De leerlingen (groep 6) van basisschool De Westhoek zijn enthousiast bezig met de laatste loodjes aan het modelbouwproject met een schaal van 1:40 van de trekschuit. Op 1 juli a.s. zullen de ‘klompjes’ inge- leverd worden bij Museum Maassluis om gejureerd en tentoongesteld te worden.

En dan

De trekschuit gaat binnenkort “technisch” te water en zal dan buiten de thuishaven Maassluis verblijven. Er is inmiddels een pool van schippers, bemanning, menners en paarden, waarmee gedurende de zo- mer op de vaarten in Midden-Delfland geoefend gaat worden.

Dus: er zijn tijdens een zomerse fietstocht door Midden-Delfland met wat geluk prachtige plaatjes te schieten.

Maar wij plannen nu toch een ware feestelijke doop en te waterlating op zaterdag 11 september 2021 in Maassluis, waarna het schip door de Monstersche Sluis naar de vlieten geschut zal worden om afgemeerd te worden aan de vaste ligplaats nabij de Markt. Wij hopen met velen dit nu echt in inkt in de agenda’s te mogen vastleggen. Het zal een groot feest worden!

Historische Scheepswerf  ‘Zorg en Vlijt’      www.historischewerf.nl

 

01-05-2021