Nieuw Krabbepark in het zonnetje gezet

Nieuw Krabbepark in het zonnetje gezet

Watervogels broeden bij de nieuwe moeraseilanden, zonaanbidders leggen hun handdoeken neer op de nieuwe ligweide en fietsers rijden het nieuwe Rondje Krabbeplas. Het gebied rond de Krabbeplas – het Krabbepark – kreeg een facelift en is natuurlijker, recreatiever en toegankelijker geworden. Wethouder Bart Bikkers overhandigde op 17 augustus 2023 een symbolisch cadeau aan Laurens Bonekamp, teamleider Hof van Delfland bij Staatsbosbeheer: een zak bloemenweidemengsel. Hiermee droeg de gemeente het opgeknapte Krabbepark op een feestelijke manier over aan beheerder Staatsbosbeheer.

Wethouder Bart Bikkers benadrukte dat de herinrichting van het Krabbepark door brede samenwerking mogelijk was: “We konden dit uitvoeren met financiële hulp van het Rijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en door een bijdrage van onze gemeente. Dankzij een intens proces van plannenmakerij samen met bewoners, ondernemers en professionals is er een park gekomen met voor ieder wat wils!”

In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zonnen, vissen, evenementen en horeca. In opdracht van de gemeente Vlaardingen werkte aannemer Van Dijk Maasland B.V. van september 2021 tot in september 2022 aan de aanleg. De gemeente heeft in het voorjaar van 2023 nog 165 solitaire bomen laten planten.

Meer kleur en fleur
Bezoekers van het Krabbepark gaan de komende jaren volop kleur en fleur ervaren in het park, door onder meer veel nieuwe bomen langs de Poeldijkse Wetering en bloemrijke graslanden in het park. Ook de bosvakken zijn opener en gevarieerder geworden met verschillende boomsoorten, struiken en kruiden. Rietkragen langs de plas onttrekken straks de nieuwe snelweg aan het oog.
Naast paviljoen Jofel aan de Plas is een groot grasveld omgevormd in een natuurmoeras met drie eilandjes. Hier komen ijsvogels en oeverzwaluwen op af. Het grootste eiland heeft een terrasvormige zitplek aan het water. 

Laurens Bonekamp van Staatsbosbeheer hierover: “Wij vinden het fantastisch om dit recreatiegebied te beheren. Aan de opknapbeurt ging het kappen van bomen en het uitdunnen van bosvakken vooraf. Toen zijn er ook zieke en dode essen verwijderd. Hierna volgde de herplant en nu is er meer groen teruggekomen. De bosvakken hebben eigen karakters gekregen: er zijn vogelbossen, kleurenbossen, populierenbossen en wilgenbossen. Ook zijn er nu meer vruchtbomen, zoals wilde appel, peer en notenbomen. Het tot bloei komen van het park is een kwestie van lange adem, want nieuwe bomen hebben groeitijd nodig. In de loop der tijd gaan meer dieren en planten zich hier thuis voelen. Het wordt een steeds fijner recreatiegebied, met meer waarde voor de natuur.” 

Recreatie rond de plas
Ook voor recreanten is het park fijner geworden. Het ruiterpad is verlegd en vernieuwd. Vanaf het A20-viaduct is een nieuw wandelpad aangelegd, zodat de entree naar het park hier prettiger en veiliger is geworden. Ook is er rondom de Krabbeplas een extra fiets- en wandelpad gekomen - het Rondje Krabbeplas - dat breed genoeg is voor zowel skaters als wandelaars. Langs dit pad staan twee nieuwe hoge uitkijkstoelen. In het park vergroten ook drie nieuwe bruggen de toegankelijkheid.

Het strand aan de Krabbeplas is vergroot en verrijkt met een wandelsteiger de plas in. De ligweide naast het strand is opnieuw met gras ingezaaid. Ook het evenemententerrein onderging een verbeterslag: het kreeg een waterdoorlatende en stevige fundering en een geasfalteerde rondgang om materiaal aan te voeren. Het is bruikbaar voor allerlei sport-, spel- en muziekevenementen.

Honden en hun baasjes welkom
Veel mensen wandelen dagelijks met hun hond in het Krabbepark. De hondenstrandjes zijn blijven bestaan. Het hondenstrandje bij Jofel aan de Plas is op dezelfde plek gebleven, het hondenstrandje aan de zuidkant van de plas is een stukje verplaatst.

Herinneringsbos en tankgracht
Het Krabbepark heeft ten oosten van paviljoen Jofel aan de Plas een herinneringsbos gekregen. Hier kunnen mensen een boom planten ter herinnering aan een gebeurtenis of persoon. Wie meer wil weten, kan terecht bij de Stichting Memory Trees via memorytrees@outlook.com.

Ook is een tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog deels opnieuw uitgegraven. Deze gracht (zo’n vier meter breed) is nu zichtbaar erfgoed geworden, mede door markering met betonblokken. De uitgegraven tankgracht is onderwater gezet en verbonden met slootjes in het park.

Schiereilandjes voor sportvissers
Sportvissers krijgen nog nieuwe plekken om onder andere op karpers en brasems te kunnen blijven vissen: dat worden schiereilandjes en rietkragen aan de westkant van de plas. Die kunnen worden aangelegd als Rijkswaterstaat daar klaar is met de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Duurzaam en natuurvriendelijk
Aannemer Van Dijk Maasland B.V. had bij de uitvoering duurzaamheid en natuurvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Zo vonden alle vrijwel alle werkzaamheden die vogels kunnen verstoren buiten het broedseizoen plaats en hergebruikte de aannemer grond uit het gebied om de bestaande grondsamenstelling niet te verstoren. De CO2-uitstoot van machines werd gedurende de uitvoering gecompenseerd en beperkt. Ook heeft de aannemer bij de aanleg van het Rondje Krabbeplas de dijk verbreed op een duurzame manier die de Romeinen al toepasten. De dijkversteviging is namelijk gemaakt van gevlochten wilgentenen.

Krabbescheer
In het Krabbepark is tegenwoordig op de paden het plantje Krabbescheer te zien als symbool voor het gebied. Deze inheemse waterplant, ook wel watersoldaat genoemd, draagt bij aan schoon water.

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
De herinrichting van het Krabbepark is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, een programma ter compensatie van de aanleg van de Blankenburgverbinding. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland maakten dit kwaliteitsprogramma onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het gebied rondom de Blankenburgverbinding in Vlaardingen en Rozenburg ondergaat door het programma een metamorfose. Aan beide kanten van de rivier groeit een ‘Nieuw Waterland’ dat nog beter past bij de steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de bezoekers.

Blankenburgverbinding
Bouwconsortium BAAK verbindt in opdracht van Rijkswaterstaat de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg door een nieuwe snelweg, de A24. De weg krijgt een landtunnel op de noordoever bij Vlaardingen (Hollandtunnel) en een tunnel onder de rivier tussen Vlaardingen en Rozenburg (Maasdeltatunnel). De nieuwe rijksweg gaat naar verwachting in 2024 open. Zie www.blankenburgverbinding.nl.

Fotografie
Johan Planken

17-08-2023