Multinational gedijt in Vlaardingen

Neste industriële groeibriljant

Neste industriële groeibriljant

Groei is een toverwoord als het gaat om industriële bedrijfsvoering. Uitbreiding kan ook organisatorisch belemmerend werken als de bestuurlijke kant niet in hetzelfde tempo uit de luiers kruipt. Dat een op het oog goed geoliede machine haperen gaat omdat het evenwicht zoek is. Daarvan hebben ze bij Neste Rotterdam (gevestigd in Vlaardingen) weinig tot geen last van. Daar gaan binnen- en buitendienst gelijk op

Enige jaren geleden werd Count overgedaan aan Neste en werd, na een korte en gedegen inventarisering en het nodige (politiek) overleg, een gecontroleerde groeispurt ingezet. Het terrein langs de borders van de Nieuwe Maas liet zich er goed voor lenen en een eerste serie opslagtanks sierde al snel het braakliggende stuk grond.

Rond de kerst is het einde van Fase II in zicht. Een controlekamer en dertien nieuwe tanks, met een totale capaciteit van 70.000 kubieke meter maken officieel vanaf 1 januari 2023 belangrijk onderdeel uit van de olie- en vetopslag. Per die datum zijn alle testen, bedoeld om kleine kinderziektes uit te bannen, gereed, zijn de uitslagen bekend en mag het groene licht in top.

Vlaardingen
Fred van Vugt: ‘Vlaardingen is en blijft mijn standplaats. Daar gaat de meeste aandacht naar uit. Vanwege mijn expertise ben ik gevraagd op locaties elders mee te denken met oplossingen en het zetten van standaarden. Dat doe ik graag en op die manier verbreed ik ook mijn horizon. Daar kan Vlaardingen van mee profiteren; dat wat ik elders zie, leer en implementeer. Als bedrijf moet je op elk vlak in ontwikkeling blijven. Wat evenzeer cruciaal is voor de organisatie en het individu, in mijn visie is ontwikkeling individu bepalend voor het succes van de groei.

Alle nieuwe opslag zoals boven beschreven is zinloos als er geen leidingnetwerk aan is gekoppeld. Ook olie en vet moet van truck of schip naar de tank of omgekeerd. Hiertoe zijn vijf nieuwe lading/los plekken gemaakt die 100% geautomatiseerd zijn. Daartussendoor lopen operators. Die controleren continu of de techniek ons niet een keertje in de steek laat.’

Om het toegenomen werkaanbod op gepaste en veilige wijze te kunnen blijven behappen gaat in januari ook de vijfploegendienst van start. Dit betekend dat de terminal full time bewoond is.

Fred van Vugt: ‘Meer opslag betekent meer werk en meer werk betekent extra personeel. Vanaf 31 december bestaat onze eigen ploeg uit negenentwintig mannen en vrouwen. Dit, terwijl we met een elftal zijn gestart in de COUNT tijd een viertal jaren geleden. Die mensen kun je qua werkzaamheden globaal in drieën delen: management/staf/administratie, onderhoud, operatie en logistiek.’

Op het moment van dit interview (begin november, red.) werken er nog rond de tweehonderd voor diverse aannemers werkzame en veelal monteurs. Rond de kerst zullen dit er nog honderdzestig zijn en uiteindelijk gaat het nieuwe jaar met zo’n twintig man die de laatste puntjes op de technische ‘i’ zetten.

Huisaannemers
Fred van Vugt: ‘We hebben een aantal nieuwe huisaannemers. Alle elektro is voor FMJ Electronics uit Barendrecht, isolatie wordt uitgevoerd door Wiko Isolatietechniek & Steigerbouw uit Rotterdam en Jan de Jonge van de gelijknamige Group uit Vlaardingen is verantwoordelijk voor alle leidingwerk en aanpalende appendages.

Het hebben van (vaste) aannemers uit de buurt is noodzakelijk omdat ze bij calamiteiten of gewoon een storing snel ter plekke zijn en weten van hoeden en randen. Het contract met elk is voor de duur van een jaar met stilzwijgende optie tot nog een jaar. Dit geldt uiteraard voor lopend onderhoud. Is er sprake van een echt groot project dan zetten we de scope uit en zijn zij natuurlijk welkom om mee te offreren.

Veiligheid & Efficiency
Qua veiligheid is het ook optimaal bedrijven en hun personeel binnen de hekken te hebben dat weet hoe alles werkt en waar het zit. Niet alleen daarom, scheelt efficiënt werken op bekend terrein ook enorm in de portemonnee. Als je hier werkt heb je te maken met internationaal gehanteerde specifieke Neste regels. Die dient een ieder werkzaam op de terminal dus te kennen en te respecteren tijdens het werk.’

Dat de voorgenomen theoretische veiligheid vruchten afwerpt mag duidelijk zijn: vanaf dag één heeft er bij Neste Rotterdam nog geen werk gerelateerd ongeval plaatsgevonden.

Poorten met snelheid Nu nog is er halverwege de Kreekweg aan de westzijde een noodpoort. Die is er om alle bouwverkeer in verband met de huidige uitbreiding binnen en buiten te laten. En om de aan- en afvoerroute van tankwagens met product niet te blokkeren.

Fred van Vugt: ‘Ook bij de reguliere ingang zij we aan de slag gegaan. Niet alleen proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden, ook willen we af van de rijen tankwagens die, soms tot aan de Praxis toe, buiten het terrein op de Zevenmanshaven (de straat) staan. In 2023 komt er een systeem dat met camera’s werkt. Die lezen eerst het kenteken. Dan gaat de truck via de weegbrug naar de parkeerplaats. Alle data wordt direct binnen verwerkt en als de chauffeur aankomt lopen is hij vrijwel meteen aan de beurt.’

Gemiste kans
Jammer … Hoewel geen politicus of dit zelfs maar ambiërend vindt Fred van Vugt het jammer dat de aanstaande Blankenburgtunnel geen “oortjes” krijgt die kort aansluiten op de Maassluissedijk. ‘Het is een gemiste kans. De politiek, zowel lokaal als landelijk, heeft zitten slapen. Nu krijgt met name de Marathonweg veel extra vrachtverkeer te verwerken waar dit absoluut niet nodig is.’

Fotografie
Willem Kleinmann

221111 Neste Willem Kleinmann2

afbeelding

04-01-2023