MRDH geeft finaal akkoord op mega OV-investering

MRDH geeft finaal akkoord op mega OV-investering

REGIO - Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is ermee akkoord om, tot 2030, 145 miljoen euro te reserveren voor de exploitatie van het OV. Daarmee krijgen de regionale vervoerders RET, HTM en EBS het financieel toekomstperspectief waar zij om vroegen. Op 15 november gingen de 21 wethouders Mobiliteit van de MRDH al akkoord met de plannen.

Metro, bus en de tram zijn onmisbaar in het dagelijks leven van de mensen die wonen, werken, studeren of recreëren in de metropoolregio. De recent vastgestelde Strategische Agenda van de MRDH zet dan ook in op het versterken van het OV. De groei van het aantal inwoners en de noodzaak duurzaam vervoer te realiseren betekent dat actieve en collectieve vormen van mobiliteit gestimuleerd worden.

Herstel van het OV heeft prioriteit
Na jaren van groei, is het OV de afgelopen jaren onder druk komen te staan. De coronacrisis en de energiecrisis trokken een wissel op het openbaar vervoer. Er zijn nog altijd minder reizigers in het openbaar vervoer waardoor er minder inkomsten zijn voor de vervoerbedrijven. Ook om die reden is het belangrijk om te zorgen voor een solide financiële basis voor de openbaarvervoerbedrijven.

Bestuursovereenkomst
De gemaakte afspraken voor het Rotterdamse deel van de metropoolregio worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam, RET en MRDH. Het Transitieprogramma OV en Corona wordt juridisch en financieel afgerond. En tot slot wordt er nog gewerkt aan een financiële impuls voor EBS. Komend jaar wordt deze dan ter besluitvorming aan de bestuurscommissie Va wordt voorgelegd.

Foto
Communicatie MRDH

17-12-2023