Raadsvergadering van rechtlijnigheid ...

Motie PvdA: 'Groenste stad zwaar onder druk'

Motie PvdA: 'Groenste stad zwaar onder druk'

VLAARDINGER - ‘We behouden onze groene plekken in de stad’, schreef het Vlaardingse college in het coalitieakkoord in mei vorig jaar. Vanavond kunnen de Vlaardingers zien wat die belofte waard is.

Op de agenda van de gemeenteraad staat namelijk de kwestie van locaties voor 
basisscholen. Vorig jaar zomer bleek het college een school van twee verdiepingen in 
stadspark ’t Hof te willen laten bouwen.

Na protesten kwam er nieuw onderzoek, de huidige ‘shortlist’ telt 22 locaties. ’t Hof staat er 
nog wel op, maar blijkt toch niet het meest geschikt. Echter: de lijst telt nu nóg vier locaties
die onderdeel zijn van de zogenoemde hoofdgroenstructuur. Groene plekken dus.
   Een motie van PvdA, ONS.Vlaardingen en SP roept vanavond op om die locaties te  schrappen. Of die motie het haalt, zal vooral afhangen van het stemgedrag van  coalitiepartijen CDA en GroenLinks. Beide partijen keerden zich begin dit jaar op het laatste  moment tegen de bouwplannen in ’t Hof, met moties over behoud van groen en de  cultuurhistorische waarde van de beoogde locatie. Daarmee lijkt nieuwbouw in ‘t Hof nu wel  kansloos. Maar onzeker is of GroenLinks en CDA zich ook sterk zullen willen maken voor de  andere vier groene locaties.

‘Als de motie van de PvdA het niet haalt, blijft het weinige groen in Vlaardingen onder druk 
staan’, zegt voorzitter Jan van der Kolk van De Vrienden van ’t Hof. ‘We zijn blij dat ’t Hof 
gered lijkt, maar we maken ons nog wel zorgen over de andere groene plekken. Vlaardingers moeten niet kiezen tussen groen en onderwijs. Onze kinderen hebben béiden nodig.’

Tekst
Jan van der Kolk

Fotografie
Peter Joore

12-10-2023