Metropoolregio investeert in kwaliteit bedrijventerreinen

MRDH - De 21 wethouders Economie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben besloten tot investeringen van bijna een miljoen euro in het versterken van regionale bedrijventerreinen.

Metropoolregio investeert in kwaliteit bedrijventerreinen

MRDH-bestuurder Aart Jan Spoon: “We pakken de regie op de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. De ruimte voor de uitbreiding van bedrijventerreinen in onze metropoolregio is beperkt. Tegelijkertijd zoeken bestaande bedrijven naar uitbreidingsmogelijkheden en zijn er ook nieuwe bedrijven die zich graag vestigen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarom zetten we in op het efficiënter benutten van bedrijventerreinen. De uitdaging is om nu uitvoering te geven aan de ambities om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Samen kunnen we dat voor elkaar krijgen. Door vier financiële bijdrages zetten we belangrijke eerste stappen om onze ambities te realiseren.”

Bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Westvlietweg
Voor de bedrijventerreinen Plaspoelpolder (Rijswijk) en Westvlietweg (Den Haag) wordt € 560.000 uitgetrokken. Hiervoor zetten de twee betrokken gemeenten Industrieschap Plaspoelpolder in, waarvoor zij eerder dit jaar een investeringsagenda van zes miljoen euro hebben vastgesteld. Deze forse impuls zorgt ervoor dat nieuwe innovatieve ideeën, zoals meerlaagse bedrijfsruimte, kunnen worden ontwikkeld. Het geeft bovendien een extra impuls om de transformaties van verouderd vastgoed ter hand te nemen. De extra financiële impuls biedt ook kansen voor herstructurering en verduurzaming. Daarnaast wordt extra capaciteit ingehuurd om samen met ondernemers te werken aan gewenste toekomstige ontwikkelingen op beide bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein Schieovers
Het bedrijventerrein Schieoevers wordt in samenhang met de aangrenzende TU Delft Campus ontwikkeld tot Innovatiedistrict Delft (IDD). Dit bedrijventerrein wordt getransformeerd tot een werk-woongebied met ruimte voor woningen en (nieuwe) bedrijvigheid. In Delft zijn alle ingrediënten aanwezig voor een succesvol innovatiedistrict, maar de aanpak vraagt om langdurige samenwerking en programmatische aanpak. De MRDH trekt nu €130.000 uit en is bedoeld als een bijdrage aan het programma IDD, waar gemeente Delft, provincie, MRDH, TU Delft en de bedrijvenkring Schieoevers aan samenwerken.

Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering
Voor versterking van een van de grootste bedrijventerreinen in Nissewaard, Halfweg-Molenwatering is €106.500 beschikbaar gesteld om mogelijkheden voor intensivering en beter benutten van het terrein te verkennen. De gemeente Nissewaard investeert eenzelfde bedrag. De kwaliteit van het bedrijventerrein moet worden verbeterd en er komt ruimte voor groei van bedrijven die zich bijvoorbeeld richten op de toekomst van het havenindustrieel complex. Het succes van deze pilot staat of valt bij de medewerking van de vastgoedeigenaren.

Bedrijventerrein Klappolder
Op bedrijventerrein Klappolder in de gemeente Lansingerland waren vooral tuinbouw gerelateerde logistieke- en distributiebedrijven gevestigd. Mede door de komst van Zalando en de sluiting van de veilingen van Royal Flora Holland en de Greenery verandert de aard van het bedrijventerrein. Om meer sturing te geven en de toekomst van Klappolder zeker te stellen wordt door de MRDH voor een opgavenstudie Klappolder 2050 € 71.430,- beschikbaar gesteld. Ook in dit geval investeert de gemeente Lansingerland zelf in het project.

Met de diverse investeringen wordt invulling gegeven aan de regionale ambitie om actief in te zetten op het beter benutten en het stimuleren van een kwaliteitsimpuls van bestaande terreinen, zoals opgenomen in de Strategie Bedrijventerreinen MRDH 2023-2030 en de Strategische Agenda 2023-2026.

13-12-2023