‘Met een pak melk koop je ook rust, ruimte en biodiversiteit’

‘Met een pak melk koop je ook rust, ruimte en biodiversiteit’

VLAARDINGEN/MIDDEN-DELFLAND - Een nieuw themanummer van de Midden-Delfkrant is aangeboden aan Zuid-Hollands gedeputeerde Anne Koning en Delfts burgemeester Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Landschapstafel Midden-Delfland. De Midden-Delfland Vereniging wil hiermee een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van Midden-Delfland. Daarin moeten belangrijke dilemma’s worden opgelost.

Het themanummer wordt maandagavond 25 september tijdens een stadsbijeenkomst in Theater In de Lugt in Overschie feestelijk gepresenteerd. Na de pauze vertelt een boswachter van Natuurmonumenten alles over buitenplaats De Tempel. Iedereen is hierbij van harte welkom, de toegang is gratis. Meer info: www.middendelflandvereniging.nl, 06-42105407 (bereikbaar op ma en woe).

Groene idylle
Hoe pakken we de grote vraagstukken aan die bepalend zijn voor de toekomst van het gebied, schrijft de redactie. Anders gezegd, de groene idylle staat voor moeilijke keuzes.

Zo’n dilemma, een van de vier die aan bod komen, is die tussen dit bijzondere landschap en agrarische bedrijvigheid. Het boerenlandschap in Midden-Delfland staat onder druk door verlies aan biodiversiteit, inkomensonzekerheid bij boeren en stijgende grondprijzen waaruit we niet kunnen kiezen. Marja van Bijsterveldt schrijft in een reactie dat zij ‘trots’ is op de kringloopboeren (48 van de ca. 55 melkveehouders). Zij wijst op de rol van overheden om deze boeren te helpen door de verkoop van producten in omliggend stedelijk gebied te stimuleren. ‘Als consument koop je dan eigenlijk niet alleen een pak melk, maar ook rust, ruimte, biodiversiteit, water en klimaat.’

Landschapstafel
De vereniging staat sinds 1977 pal voor Midden-Delfland als groen kwaliteitsgebied, nu officieel een bijzonder (provinciaal) landschap. Dat stelt haar maar ook de bewoners, ondernemers en bestuurders voor keuzes voor de toekomst. ‘Een grote klus voor ons’, zegt voorzitter Koos Karssen. ‘Oók omdat ik proef dat de Landschapstafel niet echt gezamenlijk wil of kan doorpakken.’

Samenwerking door alle partijen is dus geboden. De vereniging bepleit onder meer actievere samenwerking in de Landschapstafel via meer menskracht én meer geld. Wat de (kringloop)boeren betreft gaat het om beloning voor grondgebondenheid en biodiversiteit (‘de koe in de wei en de grutto in het veld’) via een proactief grondbeleid en nieuwe vormen van afzet voor lokale (zuivel)producten in de omliggende steden.

Negen gemeenten - waaronder Schiedam, Vlaardingen en Maassluis - en de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten dragen het BPL Midden-Delfland.

Tekst: Midden-Delfland Vereniging
Foto: v.l.n.r. Leo Pols, Marja van Bijsterveldt, Anne Koning en Pia van Oord (fotograaf Albert Tieken)

19-09-2023