Masamuda-docenten in de schoolbanken

Masamuda-docenten in de schoolbanken

Op zaterdag 2 oktober werd een nieuwe lichting vrijwillige docenten geïnstrueerd om het toenemend aantal bezoekers te kunnen voorlichten over het hoe en waarom van het educatief archeologisch erf Masamuda. Machiel Blok, docent hoger onderwijs van het Jaar 2021, en Hans de Vries, pabo-docent aan de Hogeschool Rotterdam, deelden hun didactische inzichten met een gretig publiek.

Het archeologisch erf Masamuda in de Vlaardingse Broekpolder groeit gestaag. Er staan inmiddels huizen uit de steentijd en de middeleeuwen en steeds meer scholen en andere groepen bezoeken het erf als onderdeel van hun lesprogramma. Daarom moet het aantal mensen dat de groepen ontvangt en van informatie voorziet worden vergroot. De workshop voor docenten bestond uit een didactisch deel – hoe laat je een puber warmlopen voor de steentijd en hoe kun je een leerling uit groep 8 zelf laten ontdekken hoe het leven in de middeleeuwen was? – en actuele informatie over archeologie, in het bijzonder de Vlaardingencultuur en de volle middeleeuwen. Twee bevlogen archeologen, Jeroen ter Brugge en Jurriën Moree, namen dat deel van de cursus voor hun rekening. “Ik ben zelf opgeleid tot archeoloog, maar sta sinds enkele jaren voor de klas,” zegt deelnemer Lars Schaarman. “Toch heb ik veel opgestoken van deze middag. Ik hoop het snel in mijn eigen klas en bij Masamuda uit te kunnen proberen.”

De professionalisering van de educatie in Masamuda wordt mogelijk gemaakt dankzij een gift van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het team van Masamuda-docenten kan zeker nog versterking gebruiken. Interesse? Mail naar Robert van Herk: educatie@masamuda.nl

educatie 006

04-10-2021