Maatwerk aan statushouders levert mooie resultaten op

Maatwerk aan statushouders levert mooie resultaten op

Twee jaar lang heeft De Maatwerkplaats nieuwe manieren uitgeprobeerd om analfabete en laagopgeleide statushouders te helpen hun plek te vinden in Nederland. Met succes: 194 statushouders uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam namen deel aan het project en 163 van hen hebben een wezenlijke stap vooruit gemaakt in hun ontwikkeling. Via allerlei activiteiten en door begeleiding van een coach, docenten en werkleermeesters konden statushouders bouwen aan een betere toekomst in Nederland.

Dit blijkt uit de eindevaluatie van De Maatwerkplaats, een door Europa gesubsidieerd project. Het gaat om statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning – die zonder speciale begeleiding hun weg in de Nederlandse samenleving niet zelf kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat ze nauwelijks Nederlands spreken, een lage opleiding hebben of door problemen in de gezinssituatie moeilijk op gang komen. 

Stappen vooruit
Welke stappen de deelnemers van de Maatwerkplaats hebben gezet verschilt. Een groot deel van de statushouders volgde met succes taallessen of leerde de Nederlandse taal terwijl ze tegelijk werkervaring opdeden. Inmiddels zijn ruim 20 statushouders aan het werk en volgen negen mensen een mbo-opleiding. Voor anderen was dat nog niet haalbaar. Sommigen doen nu mee aan sociale activiteiten of zijn vrijwilligerswerk gaan doen. Weer anderen volgen een ontwikkeltraject bij Stroomopwaarts, terwijl zij eerder deze stap niet konden maken. In alle gevallen hebben zij een betere basis om zich thuis te voelen en mee te doen aan onze samenleving. 

Coaches die taal en cultuur kennen
De statushouders worden in de Maatwerkplaats intensief begeleid door coaches die hun cultuur en achtergrond goed kennen. Samen stellen ze een routeplan op waarin ze aangeven welke stappen vooruit zij willen zetten. Ook krijgen de statushouders taallessen en worden ze aangespoord om doelen te stellen voor opleiding of werk. De statushouders kunnen een vakroute volgen in de bouw, techniek, horeca & food en zorg & uiterlijke verzorging. In een beschermde leerwerkomgeving maken ze kennis met deze beroepen. Ze leren vaktaal en ontwikkelen vaardigheden die aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een traject binnen De Maatwerkplaats duurt ongeveer zes maanden. 

De manier van begeleiden bleek zo succesvol dat Stroomopwaarts inmiddels de functie van coach heeft opgenomen in het inburgeringstraject. Dat betekent dat mensen die in de MVS-gemeenten moeten inburgeren een coach krijgen. 

Zelfvertrouwen
Empowerment stond centraal bij De Maatwerkplaats. Door gesprekken, taallessen en het opdoen van werkervaring in een nagebootste werkomgeving kregen de statushouders meer zelfvertrouwen. Zij werden geprikkeld om weer persoonlijke doelen in het leven te stellen. Het haalde hen achter de voordeur vandaan. Of ze kwamen uit een impasse en durfden weer te dromen van een beter leven in Nederland. 

Samenwerking 
De gemeente Schiedam kreeg een Europese subsidie voor De Maatwerkplaats en heeft dit samen met de gemeenten Vlaardingen en Maassluis opgepakt. Andere partners van de Maatwerkplaats zijn Stichting Novum, De Beroepentuin, Rijnmond Bouw en  Stroomopwaarts. 

Beproefde methode
Doel van de Maatwerkplaats is het vergroten van kennis, integratie en participatie van statushouders in hun nieuwe thuisland. Het project moest bovendien een beproefde methode opleveren. Deze zogeheten STALKer-methode wordt toegelicht in het eindmagazine van De Maatwerkplaats. Dit magazine is rechtenvrij te downloaden vanaf de website van De Maatwerkplaats: www.demaatwerkplaats.nl. 

 

14-03-2022