Zwemmen onder cameratoezicht

Maatregelen Buizengat voor mooie zomer

Maatregelen Buizengat voor mooie zomer


Deze zomer mag er gezwommen worden in het Buizengat. Om overlast voor omwonenden tegen te gaan worden er wel een aantal maatregelen genomen. Het plein wordt bijvoorbeeld ontoegankelijk gemaakt voor scooters en fietsen, er komt cameratoezicht en er worden alternatieve zomeractiviteiten georganiseerd in de rest van de stad.

Burgemeester Bas Eenhoorn: “We nemen signalen over overlast heel serieus. We hopen met de maatregelen te voorkomen dat omwonenden overlast ervaren. We houden nauw contact met de omwonenden. Als blijkt dat de maatregelen niet het gewenste resultaat hebben dan kiezen we voor een andere aanpak”.
 
Tijdens mooi zomerweer zwemmen altijd veel kinderen en jongeren in de Vaart en het Buizengat. In de zomer van 2020 leidde dit tot aanhoudende klachten over verschillende vormen van overlast, zoals geluidsoverlast, achterlaten van afval, ongewenst gedrag en het zich ophouden in de tuinen of op de steigers van bewoners. Bemiddeling tussen jongeren en bewoners had niet voldoende effect om de overlast te verminderen. Omdat de kans bestond dat de situatie verder uit de hand zou lopen en een directe aanpak van de overlast noodzakelijk was, is medio augustus 2020 een zwemverbod vanaf 18.00 uur ingesteld. Dit wordt niet verlengd.

Camera, zwemlint en extra prullenbakken
In een evaluatie met bewoners, politie, handhaving en het jongerenwerk is vooruitgeblikt naar de komende zomer. In Vlaardingen zijn niet veel plekken waar je buiten kunt zwemmen, en ook veel bewoners zelf zwemmen graag nog na het werk. Om het voor iedereen een mooie zomer te laten zijn worden er een aantal maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. In de zomerperiode wordt het evenemententerrein ontoegankelijk gemaakt voor scooters en fietsen die verantwoordelijk waren voor een deel van de herrie en overlast. Er komt een mobiele camera op het evenemententerrein. Cameratoezicht heeft een preventieve werking en de beelden kunnen achteraf worden gebruikt als dat nodig blijkt. Er komen extra prullenbakken en borden met de regels. Er wordt gekeken of in het water een zwemlint kan komen, om te zorgen dat zwemmers niet in de tuinen kunnen komen. Er komen extra plantenbakken aan de kant van de Hoflaan zodat dat gedeelte wat meer bij de woningen wordt betrokken.

De jongerenwerkers van Minters zijn regelmatig in het gebied te vinden om met de jongeren te spreken. En er komen extra zomeractiviteiten voor jongeren in de hele stad. De gemeente blijft in contact met de bewoners om de maatregelen te monitoren.

Geen officieel zwemwater
In Vlaardingen is alleen de Krabbeplas een officiële zwemwaterlocatie. Op andere locaties wordt de kwaliteit van het water niet gecontroleerd. Ook kunnen niet-zichtbare obstakels zwemmers in gevaar brengen. Verder is het gebied rondom de Vlaardingse Driesluis (Kortedijk) niet toegankelijk voor onbevoegden. Dit is privéterrein en mag niet betreden worden om te zwemmen vanaf de kleine steiger. Ook is het niet toegestaan, om binnen 25 meter van bruggen, sluizen of gelijksoortige constructies te zwemmen. Daarnaast ben je als zwemmer in openbaar water verplicht om er voor te zorgen dat je het scheepvaartverkeer geen hinder of gevaar bezorgt.
 

01-06-2021