Maassluis, Vlaardingen en Schiedam blijven in GRJR

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam blijven in GRJR

De MVS gemeenten, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, blijven deel uitmaken
van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Hoewel er eerder
nog sprake was van een mogelijke uittreding, is er nu de ruimte voor de
uitvoering van het MVS Jeugdhulpmodel binnen de GRJR. Zowel de
gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam als het Algemeen
Bestuur van de GRJR stemden deze week hiermee in.

Vanaf 1 januari 2023 zijn de MVS-gemeenten zelf verantwoordelijk voor het inkopen van het
grootste deel van de jeugdhulp, ongeveer 70% van wat de GRJR nu inkoopt. Op de
onderdelen Veilig Thuis, het gedwongen kader en het Landelijke Transitiearrangement
blijven de vijftien gemeenten samen optrekken.

Dicht bij het kind
De MVS-gemeenten willen samen met cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de
kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren. Zo willen zij beter tegemoetkomen aan de hulpvraag
van het kind. Daarnaast verwachten MVS dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten.
De drie gemeenten werken daarom al geruime tijd aan de verbetering van de jeugdhulp met
de ontwikkeling van een eigen MVS Jeugdmodel.

‘Opgroeiende kinderen moeten zoveel mogelijk dichtbij in hun eigen omgeving hulp en
ondersteuning krijgen. Als MVS vinden wij verandering in de jeugdhulp daarom echt
noodzakelijk. In gesprek zijn én blijven met alle betrokkenen is daarin voor ons het leidende
principe. Door nu alsnog de ruimte te krijgen de MVS Jeugdhulp binnen de GRJR uit te
voeren kunnen we binnen de regio hier samen aan werken en samen van leren. Met het
belang van het kind en het gezin voorop’, aldus wethouders Bronsveld (Maassluis), Silos
(Vlaardingen) en Van Aaken (Schiedam).

Judith Bokhove, voorzitter van het Algemeen Bestuur van de GRJR is blij met de uitkomst.
‘De GRJR is belangrijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van complexe en
specialistische jeugdzorg in onze regio en sluit goed aan op de lokale zorg van de
gemeenten. Het besluit van de drie Waterweggemeenten om binnen de GRJR te blijven
onderstreept dat. Voor hun inwoners betekent het dat zij gebruik blijven maken van
passende zorg. Lokaal en dichtbij door de eigen gemeente waar dat kan en regionaal indien
nodig.

Samen leren wat werkt
Binnen de GRJR zijn er straks twee inkoopmodellen, het MVS jeugdmodel en het GRJR
inkoopmodel. Hierdoor kan er een vergelijking worden gemaakt en ervaring worden
opgedaan met twee bekostigingsmodellen en twee inkoopmodellen. Het motto hierbij is:
“samen leren wat werkt.’ Het AB van de GRJR is voornemens om beide inkoopmodellen goed
te onderzoeken en te leren wat werkt, zodat de beste jeugdhulp gerealiseerd kan worden voor
de jeugdigen in regio Rijnmond. De MVS gemeenten zullen, net als alle andere deelnemende
gemeenten, na hun inkoopperiode van vijf jaar ook goed kijken naar wat hun inkoopmodel
opgeleverd heeft.

18-12-2020