Steunt molen Aeolus boerenprotest?

Lopen of hangen met molentjes …

Lopen of hangen met molentjes …

Je wordt er continu mee geconfronteerd: Vlaardingen heeft 750 jaar stadsrechten. Dat betekent feest. Om hieraan uiting te geven is er een fleurige vlag ontworpen: met de punt van het logo naar beneden.

Bij molen Aeolus denken ze daar kennelijk anders over. Daar hangt de vlag voor iedereen zichtbaar met de punt naar boven. Is het een afgeleide van het boerenprotest waarbij rood en blauw moedwillig van plek zijn gewisseld? Of is het een zachtmoedige verzetsdaad tegen een al te druistige stad?

230515 Vld750 vlagWe zullen het wel nooit weten. Maar opvallend is het wel. Vlaardingen op zijn kop en zo mag het dit jaar best wel een keertje.

Fotografie
Martin Speijer

Tekst
Peter Joore

15-05-2023