Leerlingen Geuzencollege op avontuur

Leerlingen Geuzencollege op avontuur

VLAARDINGEN – Na een lockdownperiode van ruim tien weken mochten de leerlingen van het Geuzencollege op 2 maart jl. eindelijk weer naar school, weliswaar in halve klassen en op 1,5 meter afstand. Een lange periode van onderwijs volgen via een beeldschermis niet niets. Het vergde veel van het doorzettingsvermogen en de concentratie van de leerlingen. Het Geuzencollege is daarom ook enorm trots op hen.

De jongerenzijn door de coronacrisismeer aan huis gekluisterd en komen de laatste tijd minder buiten, waardoor hun wereld kleiner is geworden. Ze kunnen niet op de manier als voorheen zomaar ergens heen waar zij hun gedachten even van zich af kunnen zetten of waar ze avonturen kunnen beleven. Dit kan wel in een verhaal. Om die reden hebben alle leerlingen van de onderbouw van het Geuzencollege een leesboek gekregen namens de taalbeleidsgroep. Zo kunnen de leerlingen avonturen (mee)beleven, nieuwe werelden ontdekken, zichzelf herkennen ofhuilen dan wel juist lachen om wat een ander meemaakt. We hopen dat de leerlingen snel – naast het zich kunnen verliezen in fictie - weer meer op pad kunnen gaan en leeftijdsgenoten kunnen opzoeken zonder alle huidige restricties.

De taalbeleidsgroep van het Geuzencollege heeft onlangs een mooi taalbeleidsplan gepresenteerd. Lezen is één van de speerpunten. Als leerlingen in hun vrije tijd meer gaan lezen voor hun plezier en als de school hierbij een activerende rol speelt, kunnen leerlingen zowel sociaal-emotioneel als cognitief groeien: hun wereld, inlevingsvermogen, woordenschat en taalvaardigheid worden groter. En dat is wat het Geuzencollege zijn leerlingen toewenst!

jongen met boek

08-03-2021