Leden Rabobank Rotterdam steunen het lokale verenigingsleven  

Leden Rabobank Rotterdam steunen het lokale verenigingsleven  

Rotterdam– De afgelopen weken hebben 1291 leden van Rabobank Rotterdam via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 45 clubs met hun projecten waaruit men kon kiezen

Actief verenigingslid zorgt voor betrokken buurt   

“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Desiree Verdaasdonk, directeur Coöperatieve Rabobank. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven, zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”  

Rabo ClubSupport  

Clubs en verenigingen die bankieren bij Rabobank konden zich aanmelden om mee te doen aan Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank stemden tot en met 25 oktober op hun favoriete club of vereniging. Vorige week heeft Desiree Verdaasdonk verschillende verenigingen persoonlijk verrast met een bezoek en extra prijzen. Op dinsdag 9 november is Rabo ClubSupport afgesloten met een spetterende online finale waar een aantal verenigingen live hun cheque in ontvangst mocht nemen. Deze week zijn alle resultaten bekend gemaakt! 

Uitslag 

In de regio van Rabobank Rotterdam is maar liefst € 60.000,- verdeeld over 45 clubs. Met deze bedragen kunnen alle clubs mooie maatschappelijke doelen verwezenlijken. Heeft jouw club dit jaar niet meegedaan? Doe dan in 2022 zeker mee!

Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt.  

Meer informatie en alle uitslagen vind je op  rabobank.nl/leden/clubsupport

12-11-2021