Laatste vrijheid verdwenen?

Waarman's ogenblik

Sinds een aantal jaar heeft een aantal bewoners van de Groen van Prinstererstraat er een gewoonte van gemaakt tijdens lekker weer buiten met de buurtjes een praatje te maken. Daarbij een kleine versnapering en soms een toontje muziek. Alle wereldleed en andere grappen passeren de revue. Meest is dit rond etenstijd afgelopen. Een enkele vrijdag wordt het later.

Laatste vrijheid verdwenen?

Sinds enige tijd hebben de buren van om de hoek, die van de Broekweg, eerste deel vanaf de Groen van Prinstererstraat, een soortgelijke uitlaatklep en inmiddels is de verbroedering tussen beide buurstraten een vrolijk feit.

Dit samenzijn verloopt prima en van enige onmin is nooit sprake. Al-dan-niet toevallige passanten worden gedag gezegd, passeerruimte gegeven en ook van die zijde geen wanklank. Soms blijft er zelfs eentje even hangen. Je waant je in de naoorlogse jaren toen sociaal met je naasten zijn haast tot volks ideaal werd verheven.

Nu schijnt er iemand te zijn van de Broekweg, die hier geen boodschap aan heeft. Volgens insiders heeft die persoon een signaal afgegeven bij gemeentelijk teammanager openbare orde en veiligheid Willem-Alexander Bic (*) en regisseur woonoverlast Anton-Simon Lagendijk (*).

Dat je een man als Bic (nazaat van de meest gegeten pen!) aanstelt is nog tot daaraantoe. Maar dat de gemeente een regisseur woonoverlast heeft … Of de bewoners dat zelf niet kunnen: woonoverlast veroorzaken. Niet dus! De bewoners van de twee straten slagen er goddank nimmer in woonoverlast te veroorzaken. Daar is dus een regisseur een welkome gast. Lagendijk kan een sapje komen halen. Op kosten van de bewoners uiteraard.

In al die jaren van samenzijn in een openbare ruimte is er nog geen klacht geweest. Immers vrijwel alle bewoners doen eraan mee. Dus wie is de klager! Dat is dus dat ene mens, dat met oogkleppen op geen gedag zegt en stoïcijns de deur opent en weer sluit.

In een schrijven van 19 augustus 2021 verzoekt de gemeente niet meer aan de voorzijde van de woningen samen te komen met groepen (personen). Dat laatste omdat soms sprake is van twee aldaar ingezeten honden. Nu is het zo dat de stoep/het trottoir terplekke breed is en passeren geen probleem. Wie 1,5 meter nog altijd een fijne en veilige afstand vindt pakt automatisch de andere kant van de straat.

Waarom staan die mensen daar? Los nog van de al gememoreerde openbare stoep die zich in de publieke ruimte bevindt, is dit de kant waar in de namiddag en de vroege avond de zon langzaam afdaalt in de Noordzee. Voor de werkende mens met een schaduwvolle tuin de enige mogelijkheid om van maandag t/m vrijdag nog een paar dagelijkse stralen op te pikken.

Dit alles mag dus niet meer. Waarom? Omdat er signalen zijn. Ja, signalen dames en heren. Een veelal kort samenzijn met de buren wordt plots omschreven tot festiviteit. Dus als er bij Bic en Lagendijk op een goede dag spaghetti op tafel verschijnt in plaats van aardappels met spruitjes en een balletje jus, dan is dit een festiviteit. Dat mag dus ook niet meer, heren.

In de tussentijd lopen/rijden onze blauwe mannen en de politie dagelijks een of meerdere keren langs, maken soms een praatje en er is een keer gevraagd of de muziek wat zachter kon. Niet eens hadden de heren handhavers het over ook maar enige vorm van overlast. Of telt de mening van handhavers nu niet mee en is enkel het klakkeloos overgenomen geklaag van één enkele dame het laatste restje democratie en weldenkendheid dat ons dorpje Vlaardingen rest. […]

Volgens de brief op hoge poten (Nummer 1843418) richting bewoners, hebben toezichthouders en de politie recent in “uw” straat geconstateerd, usw. Als zij hierin kennelijk geen overtreding zien, dan:

A.   Is er niets aan de hand
B.   Zijn de dames en heren toezichthouders annex politie niet goed geïnstrueerd
C.   De buren keurige nette mensen die geen overlast veroorzaken

Onder de goede inzenders wordt een boekenbon verloot. Helaas niet van Pontier, want die sluit node zijn deuren.

(*) Beide namen zijn gefingeerd, maar bij de redactie bekend.

25-08-2021