KUNST MET EEN DOEL: EEN WISSEL VAN DE M/WACHT

KUNST MET EEN DOEL: EEN WISSEL VAN DE M/WACHT

Willy Atema is cultuurhistorica. Zij geeft o.a. binnen het kader van haar eigen kunsthistorisch bureau ‘Kunst en Kunde’ presentaties over alle mogelijke onderwerpen en/of thema’s binnen de kunst- en cultuurgeschiedenis. Het motto van haar bureau luidt ‘De kunsthistorie is er niet om uw opvattingen over kunst te bevestigen, maar om uw opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen’.

Voor meer info: www.kunstEnkunde.nl

Lezing in het kader van Geuzenmaand, toegang gratis, donderdag 17 maart, Kade 40, Inschrijving verplicht via: https://www.kade40.nl/lezingkunstmeteendoel/ inloop 19.30, aanvang 20.00-21.15 daarna discussie en mogelijkheid tot rondkijken kunstexpo bij Kade40.

Alles begint altijd met de verbeelding. Verbeeldingskracht, emotionele beleving: bij uitstek het speelveld van kunstenaars. De kunstenaar als politiek activist zet zich in om individuen en groepen te stimuleren zich een andere denkwereld eigen te maken – in de hoop uiteindelijk ‘de politiek’ te motiveren die leefwereld een zetje de goede, inclusieve, kant op te geven. Kunst heeft bij hen dan ook een politieke boodschap. Daar is ook genoeg reden voor in tijden van sociale spanningen, toenemende verrechtsing, aan banden gelegde onafhankelijke media, Black Lives Matter, LHBTIQ+, etc. Zoals de Britse filosoof John Gray (1948) prikkelend stelt: ‘Sociale spanning is ook goed voor de kunsten. Cultuur gedijt bij tegenspraak en antagonisme… niet bij sociale harmonie’. Een proces dat bij kunstenaars zeker niet zonder ludieke kenmerken is! En omdat je er regelmatig achter komt dat je blik vol privileges zit, vol groene vinkjes, (of juist te weinig!) is het bij uitstek goed daar in Geuzenmaand eens naar te kijken. Altijd ter lering ende (zeker niet zonder) vermaak.

WillyAtema1

27-02-2022