Lobby decentrale overheden en vervoerders heeft resultaat

Kabinet trekt meer geld uit voor OV-sector

Kabinet trekt meer geld uit voor OV-sector

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG - Vervoerders kunnen ook het komend jaar op eenzelfde vergoeding van de OV-studentenkaart blijven rekenen. Een dreigende bezuiniging van het Rijk op de OV-studentenkaart is hiermee in 2024 van de baan.

Verder wordt het werkgevers fiscaal aantrekkelijker gemaakt om OV-abonnementen aan te bieden. Eerder maakte het kabinet al 300 miljoen per jaar vrij voor het regionale OV in Nederland. Een groot deel hiervan komt naar de MRDH. Met dit geld kan een tariefsverhoging van bijna 12% in het OV voorkomen worden en ontstaat er ruimte om te kijken hoe we het OV komende jaren beter gaan maken. Met de maatregelen komt het Kabinet tegemoet aan de voortdurende en klemmende oproep van de MRDH, andere decentrale overheden en vervoerders samen, om het OV financieel tegemoet te komen.

Jeffrey Keus, portefeuillehouder voor de MRDH: “Het was hard werken maar we hebben mooi resultaat geboekt. Met alle genoemde noodzakelijke extra financiële inspanningen laten we de crisis achter ons en gaan we van herstel naar perspectief. De OV-sector heeft de afgelopen maanden eensgezind een vuist gemaakt en het Rijk heeft zich daarbij aangesloten. Daar mogen we trots op zijn. Nu kunnen we weer vooruitkijken.”

Financiële inspanningen leiden tot perspectief in OV-sector
Vorige week hebben de 21 wethouders verkeer en vervoer van de MRDH besloten akkoord te gaan met een maatregelenpakket van 150 miljoen euro om ook op deze manier de vervoerbedrijven in de metropoolregio een betere financiële uitgangspositie te geven.

Hiermee werden de nadelige gevolgen van de coronacrisis voor de regionale OV-sector afgesloten en een toekomstperspectief gecreëerd voor het OV. Het algemeen bestuur van de MRDH neemt over de voorgestelde maatregelen op 15 december een definitief besluit.

De mega-investering gaat niet ten koste van bestaande projecten maar voor een groeiende metropoolregio die aanstuurt op duurzame mobiliteit zal ook in de toekomst extra geld nodig zijn. Daarom zal de MRDH samen met andere decentrale overheden en vervoerders het nieuwe kabinet om structureel meer geld vragen om die ontwikkeling mogelijk te maken.

22-11-2023