Een uitlaatklep voor kinderen in armoede is van groot belang

Jeugdfonds Sport & Cultuur verwacht toename armoede in de klas door coronacrisis

Jeugdfonds Sport & Cultuur verwacht toename armoede in de klas door coronacrisis

Amsterdam, 22 maart 2021 – Het Jeugdfonds Sport & Cultuur verwacht dat de coronacrisis leidt tot een toenamevan het aantal kinderen dat in de klasopgroeit in armoede. Het fonds baseert die verwachting onder meer op berekeningen van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat voorspelt dat het aantal mensen in armoede in Nederland na de coronacrisis met 28% toeneemt.Dat betekent dat ook steeds meer ouders het lidmaatschap van de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. En dat terwijl kinderen die thuis te maken hebben met financiële stressjuist nu zoveel baat hebben bij een uitlaatklep. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook deze kinderen mee kunnen blijven doen aan sport en cultuur binnen de gemeente.In de vandaag gelanceerde campagne ‘Elk Kind Kan!’ wil het fonds leerkrachten, gymdocenten en andere medewerkers in het basisonderwijs bewustmaken van de hulp die het fonds kan bieden. De campagne maakt duidelijk dat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur.Geldzorgen hoeven geen drempel te zijn voor ouders.

Het belang van samen voetballen, turnen, dansen of muziek maken voor kinderen is het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis extra duidelijk geworden. Toch schietdit er door de maatregelen sneller bij in. Uitrecente cijfers van NOC*NSF blijkt dat 67% van de kinderen minder sport en beweegt sinds de invoering van de tweede lockdown. Gelukkig zijn buitensporten zoals voetbal, hockey en atletiek mogelijk en sinds deze week mogen kinderen weer naar zwemles. Maar ook nu er weer wat meer mag en kan, is sport en cultuur niet voor ieder kind een gegeven. Dat mag én hoeft niet zo te zijn, vindt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In haar nieuwe campagne, gericht op medewerkers in het basisonderwijs, laat het fonds weten dat zij voor kwetsbare kinderen klaarstaat.Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt advies, ondersteuning en tools aan leerkrachten om armoede bij kinderen in de klas te herkennen enzo makkelijk mogelijk een aanvraag te doen voor sport- of cultuurdeelname.

Zichtbare armoede/aan kinderen zie je niets

Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur: “Leraren, gymdocenten en intern begeleiders kunnen een enorm verschil maken in het dagelijksleven van kwetsbare kinderen. Armoede signaleren is lastig, weten we uitervaring, want niet aan alle kinderen zie je dat ze opgroeien in armoede.Maar het is zo belangrijk om alert te zijn. Zeker nu de scholen de deuren weer geopend hebben.Kinderen die thuis te maken hebben met stressdoor financiële zorgen, hebben extra baat bij sport en cultuur als uitlaatklep. Het biedtzowel rust als afleiding. Kinderen blijven bovendien in beweging, ook heel belangrijk voor hun fysieke ontwikkeling.En vergeet vooral ook niet de socialevoordelen. Dat alles heeft weer positieve effecten op het zelfvertrouwen en eigenwaarde van kinderen en daarmee uiteindelijk ook op hun ontwikkeling in de klas.”

Elk Kind Kan!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur doet met de campagne ‘Elk Kind Kan!’ een beroep op medewerkers in het basisonderwijs: van leerkrachten tot intern begeleiders en gymdocenten. Een belangrijke groep voor het fonds, want zij kunnen als betrokken professional een aanvraag indienen voor een gezin dat het financieel moeilijk heeft. Het fonds betaalt dan de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur, zodat elk kind mee kan doen. 

Maks: “Hoewel het op dit moment ook voor het onderwijs geen makkelijke tijd is, doen we een dringend appel op medewerkers in het basisonderwijs om zich bij ons aan te melden en aanvragen voor kinderen te doen. Dat maken we zo makkelijk mogelijk voor ze. We hopen hen te bewegen extra alert te zijn op armoede in de klas. Daarnaast ondersteunen we ze met tips, informatie en ervaringsverhalen van collega’s. Met een aanvraag kunnen zij hét verschil maken in het leven van een kind, nu en in de toekomst.”

 

24-03-2021