Informatieochtend over bomen en mensen

VLAARDINGEN - Op zaterdagmorgen 20 januari houden we in De Heemtuin de jaarlijkse informatie-ochtend van Stichting Boombehoud Vlaardingen.

Informatieochtend over bomen en mensen

Enkele onderwerpen die we zullen toelichten: de impact van de nieuwe warmteleidingen in diverse wijken, het overleg met de gemeente en enkele successen zoals het behoud van de platanen op de Oosthavenkade.

Huib Sneep, boomexpert en -adviseur houdt een voordracht over “bomen en mensen’. Daarna is er ruimte om vragen te stellen.

Kort programma
09.45 uur inloop
10.00 uur presentatie

Pauze

Informatie activiteiten Stichting Boombehoud

11.30 uur drankje en napraten

Iedereen is van harte welkom. Graag aanmelden via email: nellekevdl46@kpnmail.nl.

Waar?
Blokhut in de Heemtuin
Westwijk, aanvang 10.00 uur (vanaf 09.45 uur inloop)

14-01-2024