Incidenten en overtreding vergunning

Integrale horecacontrole en sluiting Matinee voor één week

Op vrijdag 9 september heeft de gemeente Vlaardingen een integrale horecacontrole gehouden in samenwerking met Stedin, douane, NVWA (Nederlandse voedsel- en warenautoriteit), politie en de sociale uitkeringsinstantie Stroomopwaarts. Er zijn acht horecabedrijven geïnspecteerd op diverse locaties binnen de gemeente. Er zijn diverse overtredingen geconstateerd.

Incidenten en overtreding vergunning

Overtredingen
Bij twee horecabedrijven was alles in orde. Bij een aantal bedrijven was er iets mis: op het gebied van hygiëne, strijdigheden met het bestemmingsplan, brandblusinstallaties die niet onderhouden waren, medewerkers met een uitkering die wel aan het werk waren en milieuovertredingen. Een restaurant heeft boetes opgelegd gekregen door de NVWA en zal weer verscherpt gecontroleerd gaan worden. Voor de overige misstanden hebben de ondernemers een waarschuwing gekregen en zij krijgen de kans dit op te lossen.

Sluiting Matinee
Tijdens de controle is aan café Matinee een bevel tot sluiting uitgereikt. Zij moeten een week gesloten blijven, tot a.s. zaterdag 12.00 uur ’s middags. In de afgelopen periode hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden waarbij niet correct is opgetreden en de voorwaarden in de vergunning zijn overtreden. Eerder hebben zij al een voornemen tot sluiting ontvangen. 

Integrale controles
De gemeente Vlaardingen en haar partners houden minimaal twee keer per jaar een integrale horecacontrole. Alle partners zijn verplicht regelmatig controles te houden. Door dit te combineren in een integrale controle kost het ook voor de ondernemers minder tijd.

13-09-2022