Droge voeten voor de KW- en Buitenhaven

Hoogwateroplossing Rivierzone

Hoogwateroplossing Rivierzone

Tijdens een bijeenkomst op 26 juni jl. in de Kroepoekfabriek is besproken wat de beste oplossing is tegen het hoge water op de Koningin Wilhelminahaven (hierna: KW-haven) en Buitenhaven. Er is gekozen voor de meest optimale oplossing: een muurconstructie als waterkering, met enkele openingen die bij hoog water gesloten worden.

De KW-haven en Buitenhaven zijn plekken met historie. De kades en het historisch erfgoed zijn het goud van deze havens, maar sinds jaar en dag lopen de kades bij hoogwater over. Dit gebeurt steeds vaker en het tast een deel van oud gebouwen aan. Willen deze havens ook in de toekomst leefbaar blijven, zijn aanpassingen nodig. Zeker als er in de nabije toekomst ook nieuwbouwwoningen in de Rivierzone komen.

Muurconstructie
De kades zijn bij hoog water nu onbereikbaar voor de hulpdiensten als ambulance en brandweer. Voor nieuwbouwwoningen is het de eis dat de hulpdiensten er kunnen komen. Voor de gemeente was dit het sein om in 2022 onderzoek te doen naar oplossingen om het voor nu en in de toekomst veilig en aantrekkelijk te maken.

Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht en in de afwegingen is gekeken naar onder andere de techniek, (water)veiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte, onderhoud en kosten.

Een eerste ontwerp is eind 2022 gemaakt. De afgelopen periode is het ontwerp van de muurconstructie verder uitgewerkt. Ook is gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte, zodat er een aantrekkelijk gebied kan ontstaan. 

Puzzel
Het inrichten van het gebied is een ware puzzel. Het moet goed doordacht zijn met aanrijdroutes voor auto’s, fietsers en wandelaars en er moet ruimte zijn voor diverse functies, zoals parkeren en recreëren. Een meer groene uitstraling hoort daarbij met aandacht voor het historische karakter van dit gebied. Met omwonenden en ondernemers uit het gebied is gekeken naar wat is er echt nodig en waar is behoefte aan. Suggesties, ideeën en knelpunten hebben de ontwerpers verwerkt in een ontwerp.

Robuust
De presentatie van het ontwerp kregen de omwonenden en ondernemers uit het gebied maandagvond te zien. Zowel de robuuste waterkering als sfeerbeelden hoe het gebied kan veranderen in een aantrekkelijk gebied om te wandelen, een terrasje te pakken, waar mensen kunnen sporten en kinderen kunnen spelen.

Vervolgens konden mensen aan de diverse thema tafels, zoals groen, parkeren en historisch erfgoed aangeven wat ze wel en niet goed vonden, suggesties meegeven en kritische vragen stellen.

Hoe verder?
Het ontwerp ligt er nu. De volgende stap is om het te gaan maken. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Daarvoor is een gedetailleerd onderzoek nodig naar de technische uitwerking van de gekozen hoogwateroplossing. En zal met de belanghebbenden in het gebied worden besproken. Het onderzoek vormt de basis voor een aanbesteding om een ervaren bouwbedrijf te selecteren, die het ontwerp daadwerkelijk kan gaan maken.

27-06-2023