Help PAX de strijd tegen kernwapens voort te zetten

Een vervolg

Twee jaar geleden bleek dat landelijk Pax voor Vrede geen budget meer had voor de campagne tegen kernwapens. Tientallen jaren was de anti-kernwapenbeweging het boegbeeld van Pax Christi en IKV, ook toen deze organisaties jaren geleden fuseerden. Het vredeswerk van Pax verbreedde zich en als NGO wist Pax daar steeds voldoende geldbronnen voor aan te boren. Maar de traditionele achterban slonk en die zorgde nu juist voor het geld dat voor het verzet tegen Kernwapens nodig was en is.

Help PAX de strijd tegen kernwapens voort te zetten

Wat is duur?
Pax schrok er zelf van en startte een campagne om 100 gulle gevers te bewegen 1000 euro over te maken om daarmee het werk tegen de kernwapens voort te zetten.

De honderd mensen kwamen er en in Vlaardingen bliezen wij ons bescheiden partijtje mee. Wij hakten die 1000 euro in weer honderd stukjes – steentjes wel te verstaan van ieder 10 euro. Zo droegen wij ons teentje bij: het werden er zelfs 170! Daarmee werd Pax Vlaardingen ook lid van de club van 100.

Op de lange duur
Die 100.000 euro is op. Pax heeft voor dat geld twee jaar lang een betaalde kracht aan het Kernwapenprogramma kunnen zetten. Juist nu de verhoudingen in de wereld veranderd zijn door de oorlog in Oekraïne en de dreiging van het inzetten van kernwapens is toegenomen. Daarnaast is Nederland één van de vijf NAVO-leden in Europa die kernwapens op haar grondgebied heeft, op vliegbasis Volkel. Die vormen een acuut gevaar voor de vrede en ons voortbestaan.

Daarom heeft PAX de club van honderd opnieuw benaderd om de portemonnee te trekken. Wat ons betreft gaat dat lukken. De actie van twee jaar gelden was zo’n succes, dat we het aandurven opnieuw mensen te vragen een steentje kopen en daar hun naam of een spreuk op te zetten. Op de Hiroshimaherdenking op 6 augustus worden de steentjes net als vorig jaar in het frame dat de vorm van de bom heeft geplaatst. De inspiratie voor die vorm komt van de poster van Len Munnik.

U kunt een steentje in de ‘voorverkoop’ bemachtigen, ter plekke voorafgaand aan de herdenking, die om 19.30 uur begint. U kunt ook steentje(s) afhalen bij secretariaat PAX Ambassade op Julianalaan 48 – 3135 JJ of bestellen via ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl.

Help mee een kernwapenvrije wereld mogelijk te maken! Een bedrag van € 10,- (of meer) voor een steentje kunt u overmaken via rekening:

NL93RABO0373739478 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. o.v.v. ‘bijdrage steentje voor vrede’. Vermeld naam en adres bij storting van uw bijdrage.

Mede namens Platform Ander Vlaardingen - Vele Vlaardingers Eén Huis – MOVZWO, PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen. Graag tot ziens in het Rosarium bij Park Hooglede op 6  augustus om 19.30 uur.

Voor verdere info : Club van 100 tegen kernwapens — PAX (paxvoorvrede.nl) Voor verdere vragen of opmerkingen: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl.

Voor wie meer wil lezen om overtuigd te worden over de NOODzaak
Uit laatste rapporten lezen wij o.a.

Door ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) werd een rapport uitgebracht over de wereldwijde atoombewapening. In haar rapport "Wasted: 2022 Global Nuclear Weapons Spending" laat ICAN zien dat in 2022, het jaar van de Russische invasie in Oekraïne, negen nucleair bewapende staten 82,9 miljard dollar aan hun kernwapens uitgaven, meer dan 157.000 dollar per minuut, een totale stijging van 2,5 miljard dollar ten opzichte van 2021.

Van Sipri
Nucleaire arsenalen worden over de hele wereld uitgebreid
De negen nucleair bewapende staten - de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) en Israël - blijven hun nucleaire arsenalen moderniseren, en verschillende hebben in 2022 nieuwe nucleair bewapende of nucleair bewapende wapensystemen ingezet.

Van de totale geschatte wereldwijde inventaris van 12.512 kernkoppen in januari 2023 waren er ongeveer 9.576 in militaire voorraden voor mogelijk gebruik - 86 meer dan in januari 2022. Hiervan werden naar schatting 3.844 kernkoppen ingezet met raketten en vliegtuigen, en ongeveer 2.000 - bijna allemaal behorend tot Rusland of de VS - werden zeer alert gehouden, wat betekent dat ze in raketten werden ingebouwd of met nucleaire bommenwerpers op luchtbases werden vastgehouden.

03-08-2023