'Parkeren is een serieus probleem!'

Heel de Stad hekelt antwoordenbeleid gemeente

Heel de Stad hekelt antwoordenbeleid gemeente

VLAARDINGEN - Op 10 oktober geeft de gemeente Vlaardingen antwoord op de door Heel de Stad op 14 september gestelde vragen. De politieke partij is echter van mening dat de gemeente bewust onvolledig is in haar antwoording. Daarom een verzoek om de niet en laks beantwoorde vragen ditmaal serieus en professioneel te beantwoorden. HdS: 'Van medewerkers van Handhaving en Politie hebben we persoonlijk vernomen dat vanaf het moment van indienen van onze vragen veel is gecontroleerd en bekeurd. Dat is een goed teken, en daarvoor onze complimenten.'

HEEL DE STAD
Overeenkomstig art. 155 van de Gemeentewet en art. 34 van het Reglement van Orde stelt raadslid Ron Boers (HEEL DE STAD) u de volgende vragen:

1. U neemt een maand de tijd om vragen te beantwoorden. Hoe komt het dan dat u na zo’n lange periode toch nog niet in staat bent om volledige antwoorden te geven, en daarnaast ook bewijsbare onzinantwoorden geeft?

2. U antwoordt dat het onjuist is dat u uw ambtenaren van Handhaving de opdracht heeft gegeven om niet te handhaven in de wijken. U geeft echter geen antwoord op de vraag waarom handhavers en politieagenten dit dan zelf zeggen (tegen burgers, maar ook tegen de fractieleden van HEEL DE STAD). Graag alsnog een antwoord op deze vraag.

3. Behalve agenten en handhavers, vertellen ook veel Vlaardingers op sociale media en in gesprekken met HEEL DE STAD dat zij de afgelopen tijd van handhavers en politie vernamen dat het beleid was om in de wijken niet te bekeuren. Blijkbaar hebben al die agenten, handhavers en Vlaardingers dat verkeerd begrepen. Gaat u op enige wijze nog met de Vlaardingers communiceren (bijvoorbeeld via sociale media) om dit te ontkrachten, en te vertellen wat dan uw werkelijke beleid is, namelijk dat uw handhavers alle foutgeparkeerde voertuigen waarschuwen of bekeuren? Zo nee, waarom niet?

4. U geeft aan dat de verantwoordelijke handhavers ALLE foutgeparkeerde voertuigen waarschuwen of bekeuren. U bent hierin heel stellig, door met het woord ALLE aan te geven dat verantwoordelijke handhavers in alle gevallen (dus altijd en overal) alle voertuigen (dus 100%) waarschuwen of bekeuren. Dat is uiteraard complete onzin, maar als mooi streven wel een compliment waard. Bent u bereid om vanaf nu wel eerlijke antwoorden te geven?

5. U geeft aan dat Handhaving regelmatig in de avonden controleert. Regelmatig is ook 1 keer per jaar. U geeft daarnaast geen antwoord op de vraag of u wilt verzekeren dat Handhaving zowel in de avond (na 19.00 uur) als in de ochtend (voor 09.00 uur) een ronde maakt. Kunt u aangeven of u in eerste instantie van plan bent om Handhaving de opdracht te geven om dagelijks op die tijdstippen rondes te maken? Zo nee, kunt u aangeven wat u dan wel van plant bent (antwoord smart maken graag)?

6. Op welke wijze kunt u vanaf vierde kwartaal van dit jaar (Q4 2023) de raad structureel informeren over de resultaten van uw parkeerbeleid?

7. Kunt u aangeven hoeveel van de bekeurde auto’s buitenlandse kentekens hebben, en hoeveel daarvan daadwerkelijk de bekeuring hebben betaald? En kunt u aangeven met welke (Oost-Europese) landen Nederland geen verdrag heeft om de boetes daadwerkelijk betaald te krijgen?

8. Is het voor gemeente Vlaardingen juridisch mogelijk om auto’s uit vraag 7 meteen weg te slepen? Zo ja, waarom doet u dat dan niet? Zo nee, wat heeft u daarvoor (van de gemeenteraad) nodig?

13-10-2023