Gouden Buur Award voor veilige woon- en leefomgeving Vlaardingen

De Vlaardingse Gouden Buur Award is op komst. Deze award is een onderscheiding en onderkenning voor bewoners van Vlaardingen die een opvallende bijdrage leveren of hebben geleverd aan veilige woon- en leefomgeving van de Gemeente Vlaardingen. Deze award is een initiatief van de Buurtbemiddeling Vlaardingen, met ondersteuning van het Oranje Fonds en de gemeente Vlaardingen. De award wordt ingezet als instrument om bewoners aan te sporen vredig, harmonisch en begripvol met elkaar te leven in een samenleving die steeds meer personen herbergt van verschillende nationaliteiten, culturele achtergronden en religiën.

Gouden Buur Award voor veilige woon- en leefomgeving Vlaardingen

De mate waarin een buurt of wijkaantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken, is volgens Milton R. King, medegrondlegger van Buurtbemiddeling Vlaardingen, afhankelijk van hoe buurtbewoners met elkaar omgaan. Hij is ervan overtuigd dat goede nabuurschap de basis vormt voor de zo gewenste veilige woon- en leefomgeving in Vlaardingen met zo min mogelijke overlast van burenruzies, inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeerscriminaliteit. Tegen deze achtergrond zal hij zich blijven inzetten en blijven investeren in buurtrelaties.

De award is in het leven geroepen in 2016 en sedertdien zijn er jaarlijks buurtbewoners in aanmerking gekomen voor deze erkenning. Aan deze onderscheiding wordt de nodige bekendheid aangegeven omdat de commissie van 'Een Goede Buur' erin gelooft dat goede voorbeelden op een voetstuk plaatsen, zijn positieve impact zal hebben op anderen. De volgende uitreiking van de Vlaardingse Gouden Buur Award -door allround zangeres Rita Young- vindt plaats op de Nationale Burendag op vrijdag 23 september 2022 om 19:00 aan de Professor Telderstraat 10, 3132 AZ Vlaardingen, waarbij de verschillende buurten gezellig bij elkaar samenkomen ter versterking van de onderlinge saamhorigheid. Het online nomineren van voorbeeldige buren is reeds opengesteld. Dit kan geschieden op telefoon 06-26 25 64 65 of www.buurtbemiddelingvlaardingen.nl/award-vgb

 

Buurtbemiddeling Vlaardingen heeft binnen de gemeente baanbrekend werk verricht in het oplossen van buurtconflicten, want haast alle ruzies konden tot nog toe vredig en duurzaam worden bijgelegd. Dit succes is te danken aan het feit dat de mediator bekend is met de belevingswereld van de doelgroep en erkenning van haar geniet, waardoor hij gemakkelijk wordt toegelaten tot hun leefomgevingleven om te interveniëren in buurtconflicten.

29-07-2022