Gemeente schaft blaashal aan voor binnensport

Gemeente schaft blaashal aan voor binnensport

De gemeente Vlaardingen heeft eind november de twee Westwijkhallen aan de Floris de Vijfdelaan/Frank van Borselenstraat per direct moeten sluiten. In reactie hierop heeft de gemeenteraad donderdag 16 december ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een blaashal aan te schaffen. Een blaashal, die op korte termijn beschikbaar kan zijn, lost het acute probleem op van de gesloten Westwijkhallen en anticipeert op een onverhoopt niet tijdige oplevering van de nieuw te bouwen sporthal aan de Claudius Civilislaan. Een blaashal biedt de gemeente ook in de toekomst ruimte in allerlei accommodatievraagstukken, bijvoorbeeld voor bewegingsonderwijs.

Bij de Westwijkhallen bleek er onlangs een probleem met de verlichting te zijn. Het onderhoudsbedrijf van de sporthallen gaf daarbij aan dat er risico op kortsluiting was. De Westwijkhallen zijn sterk verouderd en aan vervanging toe, maar hadden nog ruim een half jaar moeten functioneren. Ze staan op de planning om in de zomer van 2022 gesloopt te worden om woningbouw mogelijk te maken. Het vervoegd moeten sluiten van de Westwijkhallen bracht de vraag met zich mee hoe om te gaan met het bewegingsonderwijs en de trainingen en competities van de sportverenigingen die ingeroosterd staan in de Westwijkhallen. 

Blaashal
Een blaashal is een koepelvormige, opgeblazen, elastische en luchtdichte ruimte, die op sportvelden geplaatst kan worden. De blaashal komt in januari 2022 op een kunstgrasveld van Sc Twist aan de Claudius Civilislaan 33 te staan. Voor en na de zomerperiode wordt de hal dan op- en afgebouwd. De blaashal kost € 250.000,-. Voor deze investering kan een Specifieke Uitkering Sport aangevraagd worden bij het ministerie van VWS ter hoogte van circa. € 50.000,-. De gemeente Vlaardingen is in gesprek met de ontwikkelaar van de toekomstige woningbouw op het terrein van oude Westwijkhallen: de ontwikkelaar wil ook een deel van de kosten van de blaashal bijdragen. 

Herstructurering centrumgebied Westwijk
De nieuwe sporthallen vormen een belangrijk onderdeel van de herstructurering van de Westwijk. De nieuwe hallen zorgen voor eigentijdse en kwalitatief goede sportvoorzieningen en het slopen van de oude hallen maakt woningbouw mogelijk. De reeds opgeleverde Erasmushal neemt nu al een deel van de functies over van de Westwijkhallen. De nieuw geplande sporthal aan de Claudius Civilislaan moet overige functies overnemen van de Westwijkhallen. De nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan zou volgens planning af moeten zijn in september 2022, voordat het nieuwe binnensportseizoen start. Onvoorziene ontwikkelingen, zoals vleermuizenonderzoek en aanpassing van de regelgeving over het oppervlak van de sportvloer, hebben geleid tot vertraging in de aanbesteding van de sporthal aan de Claudius Civilislaan. Daardoor is er dus een risico dat de oplevering niet tijdig lukt. Met een blaashal kan de periode tot aan oplevering overbrugd worden en kan de gemeente voor continuïteit van het bewegingsonderwijs en de activiteiten van de sportverenigingen zorgen.

22-12-2021