Fractie Boers stelt vragen:

Geen dwang op opvang asielzoekers

Geen dwang op opvang asielzoekers

Het demissionaire kabinet heeft op 14 december nog eens drie gebieden aangewezen waar "acute noodopvanglocaties" komen voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om Venray, Alkmaar en de regio Rotterdam. De noodgreep is zeer ongebruikelijk, omdat gemeenten doorgaans zelf bepalen of ze opvangplaatsen voor asielzoekers aanbieden. Maar door een groot tekort aan opvangplaatsen is een nieuwe asielcrisis een feit, en wordt naar onorthodoxe middelen gegrepen. Met een zogenoemde ‘aanwijzing’ hebben gemeenten geen keuze meer.

De ministers Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) en Ankie Broekers-Knol (asiel) droegen de overheden daarin op om ‘op de kortst mogelijke termijn’ noodopvang te realiseren voor asielzoekers. 

De gemeente Venray gaat ‘niet akkoord’ met de komst van vijfhonderd asielzoekers naar een evenementenhal in Oostrum. Venray stuurde daarop onmiddellijk een brief terug (reactie-gemeente-venray-op-aanwijzingsbrief-opvang-vluchtelingen) waarin de gemeente schreef in principe bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen, maar waarin het ook opmerkte: ‘We kunnen deze verantwoordelijkheid pas overnemen als we goed in beeld hebben wat deze aanwijzing voor onze gemeente en onze inwoners betekent’.

Volgens de gemeente Venray heeft het kabinet niet gereageerd op die brief, en zolang het dat niet doet kan er volgens een woordvoerder ook geen besluit worden genomen. 

De Fractie Boers is tegen uitsluiting van wie dan ook. Gunt iedereen een fijn leven, en eigen woonhuis. Maar wil in de eerste plaats de mensen helpen die het hier al zwaar hebben. Die nu al geen eigen woonhuis kunnen kopen of huren. 

Daarom heeft Fractie Boers toch enkele vragen.

Onze aanpak: Alle Vlaardingers voorrang geven en daar je hard voor maken in Den Haag.

Overeenkomstig art. 155 van de Gemeentewet en art. 34 van het Reglement van Orde stelt raadslid Tim Thiel (Fractie Boers) u de volgende vragen:

Kunt u aangeven hoe de communicatie is verlopen tussen Vlaardingen en alle betrokken partijen en stakeholders en dit (geheim) in kopie aan de gemeenteraad doen toekomen? Een nee als antwoord zal niet worden geaccepteerd omdat u de raad actief en volledig dient te informeren.
Heeft Vlaardingen een brief gestuurd gelijk aan Venray? Zo nee, waarom niet?
Waarom heeft Vlaardingen niet het standpunt van Venray ingenomen?

31-12-2021