Franciscus ontvangt topklinische erkenning voor Borstkliniek en Maagdarm Ischemie

Franciscus ontvangt topklinische erkenning voor Borstkliniek en Maagdarm Ischemie

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft twee nieuwe topklinische erkenningen toegekend gekregen van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor de Geïntegreerde Zorgeenheid Borstkanker en de Chronische Mesenteriaal Ischemie. Met deze erkenningen erbij heeft Franciscus nu in totaal vier topklinische expertisecentra voor de behandeling van complexe aandoeningen en focus op onderzoek en opleiden. Het Franciscus Astma, COPD & Allergie Centrum en het Franciscus IBD Centrum ontvingen in 2018 deze erkenning. Naar verwachting zal het aantal topklinische erkenningen binnen Franciscus het komende jaar verder uitbreiden.

Volgens chirurg Taco Klem geeft de topklinische erkenning aan dat in de Borstkliniek het welzijn van borstkankerpatiënt centraal staat en dat we de zorg rondom patiënt zo goed mogelijk organiseren. ‘Alle betrokken zorgmedewerkers leveren vanuit hun eigen expertise hun aandeel in het zorgpad voor de patiënt en werken hierbij zoveel mogelijk samen. Hierdoor ben je als patiënt steeds goed geïnformeerd en weet je waar je aan toe bent.’

Maag Darm Leverarts Desirée Leemreis-van Noord: ‘Het doen van wetenschappelijk onderzoek samen met Erasmus MC is een goed voorbeeld van wat het betekent om een expertisecentrum te zijn. Wij zijn trots om één van de twee expertisecentra Maagdarm Ischemie in Nederland te zijn. In ons centrum komt zorg, wetenschap en scholing samen. De hoop is dat collega’s elders in Nederland vaker denken aan ischemie bij patiënten met chronische buikpijn en gewichtsverlies en naar Rotterdam doorsturen voor onderzoek.‘

Viering STZ erkenning vlnr zorgmanager van Breugem Maag Darm Leverarts Leemreis en vepleegkundige van der Zande

Topklinische zorg in STZ ziekenhuizen

De vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties, ‘topklinische zorg’ genoemd, binnen de 26 topklinische ziekenhuizen op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn onder andere de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinair. Binnen topklinische opleidingsziekenhuizen kent de behandeling een grote verwevenheid tussen patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. De topklinische zorg van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn te vinden op het online raadpleegbare topklinisch-zorgregister.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.franciscus.nl/borstkliniek en https://www.franciscus.nl/specialisme/maag-darmischemie

 

 

14-07-2021