Fractie Boers stelt vragen omtrent zwemmen zonder controle op corona

Fractie Boers stelt vragen omtrent zwemmen zonder controle op corona

In de Telegraaf van 28 december 2021 was te lezen dat Zwembad ’t Gooische Bad in Hilversum voorlopig niet hoeft te controleren op coronatoegangsbewijzen voor ouders die meegaan naar zwemles van hun kinderen. Die uitspraak deed de voorzieningenrechter Midden-Nederland dinsdag. De rechter oordeelde dat zwemles valt onder onderwijs en dat het zwembad daarmee geen binnensportlocatie is. Het controleren van coronatoegangsbewijzen is daarom niet verplicht.

rechter-zwembad-is-geen-binnensportlocatie-controle-op-coronapas-hoeft-niet 

De Fractie Boers is tegen uitsluiting van wie dan ook. Daarom omarmt Fractie Boers deze uitspraak en verzoekt de gemeente om per direct contact op te nemen met de directie van zwembad ‘De Kulk’. En hen te wijzen op de jurisprudentie en hier ook naar te handelen.

Onze aanpak: Benader actief alle kinderen/ouders voor de zwemles en zorg dat deze kinderen niet nog verder achterstand oplopen. Zwemmen is een basis levensbehoefte in Nederland!

Overeenkomstig art. 155 van de Gemeentewet en art. 34 van het Reglement van Orde stelt raadslid Tim Thiel (Fractie Boers) u de volgende vragen:

Bent u bereid om de uitspraak van de rechter navolging te geven in Vlaardingen? Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid dit op te nemen in het zwembeleid, dat u niemand uitsluit en vanaf nu niet meer bewust meewerkt aan het creëren van achterstanden bij kinderen en tweespalt in de samenleving. Zo nee, waarom niet?

31-12-2021