Opening dinsdag 2 maart

Fototentoonstelling in kader Geuzenmaand maart

Fototentoonstelling in kader Geuzenmaand maart

Tijdens de Geuzenmaand wordt elk jaar stilgestaan bij het gedachtegoed van de Geuzen.

Het thema van de fototentoonstelling 2021 is "Recht doen, recht houden / Recht in de ogen kijken / Vrouwe Justitia"

Vrouwe Justitia is van oorsprong een Romeinse godin, de personificatie van het recht. Een afbeelding van haar is vaak te vinden op gerechtsgebouwen en andere plaatsen waar vroeger recht werd gesproken. In Vlaardingen staat zij bijvoorbeeld op het stadhuis.

Vrouwe Justitia wordt doorgaans afgebeeld als een geblinddoekte figuur, met in haar rechterhand een zwaard en in haar linkerhand een weegschaal. Op de oudste beeltenissen is zij nog afgebeeld met onbedekte ogen.
   Volgens sommigen staat de blinddoek symbool voor rechtspraak zonder aanziens des persoons, dat wil zeggen dat niet de personen worden gehoord en veroordeeld, maar slechts de feiten en daden. 
   De weegschaal stelt de afweging van de bewijzen en getuigenissen voor, die in het voordeel of nadeel van de verdachte spreken.
   Het zwaard staat voor het vonnis dat wordt uitgesproken.
   Soms ligt aan haar voeten de cornucopia, de Hoorn des Overvloeds

Wie een al dan niet eigentijdse kijk heeft op Vrouwe Justitia en daar een foto aan wijden wil, is hierbij uitgenodigd mee te doen aan de fototentoonstelling met het thema “Vrouwe Justitia”.
   Google erop los, maak nieuw werk, of duik in je archieven om een foto te selecteren. Het hoeft geen oud beeld te zijn, bijzndere "vertalingen" zijn van harte welkom.

Het is geen wedstrijd, dus amateurs en profs in het land kunnen eraan meedoen.

Stuur een digitale foto met naamsvermelding naar beaty1@gmail.com

De werken worden geprint op een formaat van 30 x 40 cm, staand of liggend. 

Graag 30 x 40 cm, 300 dpi, jpeg.

Deadline van insturen: 30 januari 2021.

14-12-2020